lesbian videos mercedes carrera knock out her cheating hubby. home alone chav slut. desi anal mom helps in tub romantic family dinner.porn videos dealer fuck.

Buxheti

1,627

Buxheti paraqet plan vjetor për të ardhurat publike dhe shpenzimet në një shtet. E miraton kuvendi në formën e përcaktuar dhe procedurë në fund të vitit që kalon, ndërsa ka të bëjë për vitin e ardhshëm. I përfshin të ardhurat publike dhe shpenzimet në një bashkësi shoqërore politike. Janë paraqitur në total dhe sipas zgjidhjeve- të ardhura publike, ndërsa në total edhe sipas dedikimit – shpenzime publike.

Për hartimin e buxhetit janë të ngarkuar organet shtetërore, zakonisht Ministria e Financave, të cilët zbatojnë procedurë për hartim. Në bazë të propozimeve të shfrytëzuesve të buxhetit përcaktohet propozim – buxhet. Mbahet debat në kuvend, harmonizohen ndryshimet eventuale, me amendamente dhe miratohet buxheti në formë ligjore, e cila sugjeron të realizohet siç është parashikuar. Qeveria në çdo shtet është e obliguar për realizimin e buxhetit të shteti, ndërsa organet të cilat konkretisht e realizojnë janë: Urdhër dhënësit, llogari dhënësit dhe menaxhues me prona dhe me materiale.

Një nga parimet themelore të buxhetit është parimi i ekuilibrit buxhetor, e cila e paraqet ekuilibrin ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve. Gjatë hartimit ato duhet të jenë në baraspeshë, por me realizimin e asaj baraspeshe shpesh shkatërrohet nga ana e shpenzimeve publike. shpenzimet më të mëdha publike japin defi cit buxhetor, dhe e kundërta, të ardhurat më të mëdha publike japin sufi cit. Kur ekziston baraspeshë e çekuilibruar, ajo kërkon të kryhet ribalanci i buxhetit për t’u balancuar përsëri i njëjti.

Për buxhetet bashkëkohore, përkatësisht për planifikimin e të ardhurave dhe shpenzimeve publike në ekonomitë moderne tregtare, është karakteristike edhe i ashtu quajturi financim jashtë buxhetor – financim i disa nevojave në prodhimin material (p.sh. regrese, premi, subvencione etj.), me çka shteti e stimulon eksportin, për shkak se ka ritje prodhimi (p.sh. misri).

Përshtati dhe përmblodhi:

STUDENTET.MK

Comments are closed.

www.x-video.center roomie caught doing nude selfies. sex viet college teen doggystyled in coed threesome. lesbian chicks amateurs in xxx scenes with food fetish scenes.desi videos