Monthly Archives

March 2020

Në rritjen e potencialit… motivacioni!

Gjasa e realizimit të qëllimeve tona varet nga niveli i motivacionit që kemi. Fjala motivacion rrjedh nga folja latine “movere”, që do të thotë “të lëvizësh”. Motivacioni është ngasje që shkakton lëvizje apo arsye për të lëvizur. Ne jemi

Aplikacionet më të mira për mësuesit dhe nxënësit

Ditëve të fundit jemi dëshmitarë të pandemisë, e shkaktuar nga COVID-19 e cila ka marrë përmasa globale, dhe si pasojë shumica e shteteve kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme në territoret e tyre. Nxënësit, studentët, si dhe disa

Kush ishin përdoruesit e parë të Facebook-ut

Çdo përdorues në Facebook ka një numër identifikimi që fitohet gjatë regjistrimit. Është interesante që Mark Zuckerberg nuk rënditet në numrin e parë të identifikimi. Tre numrat e parë të identifikimit u takonin personave të tjerë duke

Në rritjen e potencialit… programimi i qëllimeve!

Programimi është një nocion kompjuterik që mirëfilli e përshkruan atë se çfarë ndodhë kur ne e kultivojmë një qëllim brenda rrjetit të mendjes sonë. Në fillim e shprehim qëllimin dhe më pas e programojmë për ta arritur atë qëllim. Më

Si të llogarisim indeksin e masës trupore

Çfarë është BMI? Indeksi i masës trupore (BMI – body mass index) paraqet raportin në mes peshës trupore relative dhe gjatësisë trupore në katror. Zakonisht është përdorur si formula më e mirë për të klasifikuar nën peshën, mbipeshën dhe

Harroje të djeshmen… ajo kaloi!

Buzëqeshu,  nga fillimi! Harroje të djeshmen, ajo kaloi. Jetoje të sotmen, ngase ajo është prezente. Përkujdesu gjithmonë që nijeti jot të jetë i pastër, dhe zemra e sinqertë! Sado që janë të rënda plagët dha goditjet, do të

Tjetër inovacion nga Apple me çmim 2000$

"Tastiera e re magjike" (Magic Keyboard) e Apple-it për iPad Pro mesiguri se do të sjellë shumë përmirësime të dobishme për ata që iPad-in e tyre e përdrorin si pajisje pune. Por nëse planifikoni të shpenzoni në modelin më të ri të