Monthly Archives

October 2017

Roli i aspirinës në mbrojtjen nga infarkti

Pak kohë më parë në Amerikë më tepër se 22000 mjekë të moshës prej 40 deri në 80 vjet kanë kryer një hulumtim. Asnjëri prej tyre nuk ka qenë i sëmurë nga sëmundjet e zemrës. Çdo dy ditë kanë marrë nga një aspirin (325 mg), kurse të tjerëve…

31-vjeçari i paralizuar i gatshëm për transplantimit e kokës

Një burrë 31-vjeçar me paralizë totale të trupit është i gatshëm që vullnetarisht t'i nënshtrohet transplantimit të parë të kokës së njeriut në botë. Gjatë shekullit të fundit, ka pasur shumë përparime të rëndësishme në fushën e…

Fakte interesante mbi CyberSecurity

Përhapja e krimit kibernetik është rritur në mënyr drastike vitet e fundit për të përfshirë skica në internet, skema malware dhe phishing. Në përgjigje, tregu i sigurisë së kibernetikës është rritur gjithashtu dhe pritet të arrijë në 120.1…

Kualifikimet me kompetencën gjeneruese

Përputhjes së kualifikimet dhe kërkesat për kualifikime gjithmonë ka qenë baza e politikës së personelit. Gradualisht koncepti i kompetencave është zëvendësuar atë të kualifikimeve dhe është përqendrohet dhe është drejtuar drejt kërkesave…

PADREJTËSIA DHE FRYTET E HIDHURA TË SAJ

Frytet e padrejtësisë dhe zullumit, zullumqari i vjelë në këtë botë dhe në ahiret. Pejgamberi sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Nuk ka mëkat më meritor që All-llahu ta shpejtojë dënimin e atij mëkatari qysh në këtë botë, përveç…

Helmet shoqërore

Këtu është fjala për të pirët e duhanit dhe alkoolit. Dr. Dejvisi, njëri prej ekspertëve të njohur botëror për ushqim, në librin e tij ”Vitality Diet”, thotë: ”Vërtet është e mjerueshme që ne në Perëndim i duam këto helme. Anglezi i…

Ruajtja e informacionit

-Procesori është pajisje e cila bën përpunimin e të dhënave dhe përcjelljen e informacioneve, por pothuajse nuk ka aspak hapësirë për ruajtje të informacionit. Kompjuteri për të funksionuar në mënyrë normale duhet që të ketë hapësirë për…

Drita më e ndritur që është bërë ndonjëherë

Fizikantët nga Universiti i Nebraskës - Lincoln po shohin një fenomen të përditshëm për sa i përket dritës. Duke e përqëndruar dritën e lazerit në një shkëlqim 1 miliard herë më të madh se sipërfaqja e diellit - drita më e ndritshme e…

A e di nivelin e kolesterinës në gjakun tënd?

Çdo njeri duhet ta dijë nivelin e kolesterinës në gjakun e tij. Këtë e preferojnë organizatat më te mëdha shendetsore dhe komisionet në Shtetet e Bashkuara. Në raportin e programit edukativ nacional të Amerikës për kolesterinë e vitit 1993,…