Monthly Archives

July 2022

Aftësi të buta që çdo udhëheqës duhet të zotërojë

Përveç aftësive teknike, një udhëheqës i suksesshëm duhet të zotërojë edhe aftësitë e buta. Të njohura për njerëzit si aftësi ndërpersonale, aftësitë e buta si negocimi, ndërtimi i moralit dhe ruajtja e marrëdhënieve janë kritike për

15 këshilla se si të menaxhoni paratë tuaja gjatë një krize

Jeni të shqetësuar se si do të duket gjendja juaj financiare pas një viti apo edhe pas disa muajve? Përveç frikës kur bëhet fjalë për paratë, është e arsyeshme të shqetësoheni për një recesion të mundshëm dhe krizë ekonomike. Gjëja

Arti i gjeometrisë në Islam

Të kuptuarit e artit Islam, lidhet drejtpërsëdrejti me të kuptuarit e mesazhit të fesë si dhe me përdorimin estetik të elementeve të ndryshëm të cilat i shërbejnë atij qëllimi Hyjnor. Nëpërmjet punimeve të mjeshtrave dhe artistëve

Si funksionon kirurgjia e syve me laser?

Kirurgjia me laser shpesh zgjidhet nga ata që dëshirojnë të shmangin mbajtjen e syzeve ose lenteve të kontaktit, ose nga ata që kanë pasur probleme me të dyja. Kirurgjia e syve me laser është një procedurë që përdoret për të korrigjuar

Vendi i kallëzuesit emëror

Rendi kryefjalë + këpujë + pjesë emërore është rendi i drejtë dhe neutral sa herë që kryefjala përbën temën dhe pjesa emërore remën. Kryefjala dhe kallëzuesi (ose grupet e tyre) ndahen me një pauzë të shkurtër. Mbi pjesën emërore bie

Inxhinierimi i softuerit i orientuar kah aspektet

Përfitimi kryesor i qasjes së orientuar kah aspektet ndaj zhvillimit të softuerit është se ajo e përkrah ndarjen e interesimeve (separation of concerns). Duke i paraqitur interesimet ndërprerëse si aspekte, interesimet individuale mund të