Monthly Archives

January 2022

Infeksionet nosokomiale: përkufizimi dhe edukimi i pacientit

Infeksionet spitalore, të quajtura gjithashtu infeksione nosokomiale të lidhura me kujdesin shëndetësor ose të fituara nga spitali, janë një nëngrup i sëmundjeve infektive të marra në një institucion të kujdesit shëndetësor. Për t'u

Çfarë është VPN (Rrjeti Privat Virtual)? (Pjesa e parë)

Një VPN, ose një rrjet privat virtual, është një pjesë e softuerit që krijon një lidhje të sigurt midis pajisjes tuaj dhe internetit. Një VPN e mirë do të kodojë trafikun tuaj në internet dhe do të mbrojë privatësinë dhe sigurinë tuaj

Dhjetë degë nga ari

Dega e parë: Zoti është i Vetmi që e posedon lumturinë e të tjerëve, mos kërko dhe mos hulumto lumturi nga të tjerët, po atë kërkoje vetëm se nga Zoti.Dega e dytë: Menduan pasanikët se lumturia gjendet në pasuri, dhe menduan mbretërit se

Në cilën njësi matet djegia e specit djegës?

Shkalla Scoville është një matje e djegies së specave djegës dhe ushqimeve të tjera pikante, siç është regjistruar në Scoville Heat Units (SHU) bazuar në përqendrimin e kapsaicinoideve, ndër të cilat kapsaicina është përbërësi mbizotërues.

Avantazhet dhe Disavantazhet e internetit për qëllime Hulumtimi

Interneti është një instrument shumë i fuqishëm në mbarë botën, i cili shërben si një burim i mirë për punën kërkimore dhe mësimin. Ai gjeneron informacion aktual, gjetjen e fakteve dhe është shpikja më e shquar në fushën e komunikimit në

Çfarë është “Cloud technology”

Cloud computing është ofrimi i shërbimeve të ndryshme të internetit. Mjete të tilla përfshijnë ruajtjen e të dhënave, serverët, bazat e të dhënave, aplikacionet dhe rrjetet. Ruajtja e bazuar në cloud computing ju lejon të ruani skedarë në