Monthly Archives

May 2022

Zgjidheni stresin e punës me këto truke të thjeshta!

Këto këshilla do t'ju ndihmojnë të mos nervozoheni shumë në punë… Tre të katërtat e femrave ndihen të stresuara në punë dhe mendojnë se kjo i rrezikon shëndetin dhe i vret disponimin. Pak më pak (por gjithsesi domethënës) janë ata që

Prezantimi i biznesit tuaj

Shmangni këto gabime kur bëni prezantimin e biznesit tuaj Çdo pronar biznesi vjen në një pikë ku mund të ketë nevojë për mbështetje nga investitorët. Burimet e investimeve nuk janë një pjesë e vështirë. Përpjekja për t'i bashkuar ato me

Ripërdorja e softuerit

Shumica e sistemeve të reja softuerike të biznesit tash zhvillohen duke e ripërdorur njohurinë dhe kodin nga sistemet e implementuara më parë. Ka mënyra të ndryshme për ta ripërdorur softuerin. Këto shkojnë nga ripërdorja e klasave dhe

Çfarë janë Tetrapodët?

Fjala Tetrapod vjen nga greqishtja që do të thotë "katër këmbë". Nëse vëzhgoni një tetrapod, do të shihni katër këmbë që dalin nga një strukturë e mesme ashtu si një peshk yll. Këto tetrapodë me katër këmbë nuk janë gjë tjetër veçse

Pastroni trurin ashtu siç pastroni dhëmbët

E dimë që tingëllon qesharake por duhet të pastroni trurin ashtu siç pastroni dhëmbët. A e dini se një nëpunës zyre ndryshon dritaren e kompjuterit mesatarisht 37 herë në orë? Disa e ndryshojnë dritaren deri në njëqind herë në 60

Përshkrimi i planit të biznesit: Kompania juaj

Krijimi i një biznes plani efektiv - shkëputur nga  American Express® OPEN Small Business Nerwork Diskutimi i kompanisë suaj duhet të fillojë me një deklaratë të misionit tuaj - një ose dy fjali, një përshkrim të shkurtër të qëllimit të

Besueshmëria dhe garantimi i sigurisë

Analiza statike është qasje ndaj V & V (verifikimi dhe validimi) që e shqyrton kodin burimor (apo ndonjë paraqitje tjetër) të një sistemi, duke kërkuar gabime apo anomali. Ajo lejon të kontrollohen të gjitha pjesët e një programi, jo