Monthly Archives

December 2018

Përcaktori me bashkim

Përcaktori me bashkim shprehet me përemra të palakueshëm, me numërorë, me forma foljore të pashtjelluara dhe me ndajfolje. Përcaktorët me bashkim të shprehur me përemra kanë një përdorim të kufizuar, jo vetëm sepse përemrat e

Përcaktori me drejtim

Përcaktori me drejtim shprehet me emër në rasën gjinore, në rjedhore e në kallëzore pa parafjalë dhe në rasën emërore, në kallëzore e në rrjedhore me parafjalë. Si përcaktorë me drejtim mund të funksionojnë edhe disa përemra: Po për

Në çka mund të shpie konsumimi i tepërt i kripës?!

Natriumi është thelbësor për shëndetin e njeriut. Ky mineral ndihmon në rregullimin e lëngjeve, ruajtjen dhe stimulimin e impulseve nervore për kontraktimet e muskujve. Por, si edhe të tjerat, natriumi është i mirë kur konsumohet me

Përcaktori Me Përshtatje (2)

Përcaktorët e shprehur me përemrat dëftorë i atillë, i ketillë , i tillë, që tregojnë tipare të sendeve, varen, përveç nga gjymtyrë të shprehura me emër të pashquar a të shquar, edhe nga gjymtyrë të shprehura me përemër të pacaktuar.…

Shenjat që tregojnë se nuk jeni duke u ushqyer sa duhet!

Kilogramet e tepërta dhe konsumimi i tepërt i ushqimit janë një problem i madh tek shumë njerëz, por ka edhe ekstrem tjetër që gjithashtu shkakton probleme shëndetësore - joushqyerja. Në vijim, lexoni cilat shenja tregojnë se nuk po

Rrethina e veçantë

Rrethina e veçantë (e posaçme) apo siç quhet ndryshe rrethina afariste, përfshin sektorët që drejtpërdrejtë kanë ndikim në organizatë gjatë realizimit të aktiviteteve të saj. Rrethinën e veçantë të organizatës e përbëjnë: konsumatorët,

DHURATA QË NUK BLIHEN DHE QË NUK SHITEN!!

Të vizatosh buzëqeshje në fytyrën e të mjerit! T’i dalësh në krah shokëve çdo herë kur kanë nevojë për ty! T’ia përkëdhelësh kokën jetimit! T’i zbatosh premtimet dhe t’i ruash fshehtësitë! T’i pranosh arsyetimet e shokëve për

Përcaktori me përshtatje (1)

Përcaktori me përshtatje shprehet me mbiemër, me përemër dhe me numërorët tre, tri, të dy, të tre etj.  Përcaktorët e shprehur me mbiemër, të nyjshëm ose t'e' panyjshëm, përbëjnë pjesën kryesore të përcektorëve me përshtatje. Këta…

Produktet që ndihmojnë në shëndetin e lëkurës

Ne të gjithë i dimë përfitimet e konsumimit të ushqimeve të shëndetshme që janë të rëndësishme për trupin tonë, shëndetin dhe pamjen. Shtoni këto lloje të ushqimeve në dietën tuaj të përditshme për të përmirësuar shëndetin e lëkurës…