Monthly Archives

February 2017

Parime të përgjithshme të drejtshkrimit

1. Drejtshkrimi i njësuar i gjuhës shqip'e është shprehje e kristalizimit të normës letrare kombëtare në të gjitha hallkat kryesore të strukturës fonetike, gramatikore, fjalëformuese e leksikore. Ai pasqyron gjendjen e sotme dhe prirjet e…

Mjalti dhe dobitë e tij

Mjalti paraqet një lëng të ëmbël e të trashë me një ngjyrë karakteristike të artë apo ndryshe ngjyr qelibari. Mjalti për nga përbërja rrjedh nga prodhimi i bletëve nga nektaret e shumta të luleve të ndryshme. Kur flitet për karbohidrate…

Karakteristikat e inflacionit

1. Në kohën moderne me siguri të plotë mund të themi se pothuajse nuk ekziston asnjë shtet , në ekonomin kombëtare të tij të mos ekziston inflacioni. 2. Inflacioni në kohën moderne manifestohet në mënyra të ndryshme ose me anë të rritjes…

Ylberët

Ylberët formohen teksa rrezet e diellit shkëlqejnë mbi pikat e lagështisë në atmosferën e Tokës. Pikat veprojnë si prizma, duke e ndarë dritën në ngjyrat e saj përbërëse dhe i dërguar ato në tokë në një sërë këndesh mes 40 dhe 42 gradësh,…

Urdhërat e Allahut të Madhërishëm

Thuaju: “Ejani t’ju lexoj çfarë ju ka urdhëruar Allahu: që të mos i shoqëroni Atij asgjë (në adhurim); që të silleni mirë me prindërit; që të mos vrisni fëmijët tuaj për shkak të varfërisë, sepse Ne ju ushqejmë ju dhe ata; që të mos i…

Bill Gates:„Durimi është një element kyç i suksesit “

William Henry Bill Gates është bashkë themelues dhe president i kompanisë të famshme botërore “Microsoft”,të cilën ai e themeloi me shokun e tij Paul Allen. Produkti i tyre i parë ishte gjuha e programimit “QBasic” për kompjuterin e parë…

Diçka mbi morfologjinë

Objekti i morfologjisë Morfologjia nga greqishtja (morfo = formë dhe logos = fjalë, dije) është pjesa e gramatikës që  në radhë të parë merret me studimin e trajtëformimit, d.m.th. me studimin e formave të ndryshme që marrin fjalët.…

Sistemi funksional veshkor

Veshkat janë pjesë e organeve  të trupit të njeriut me një funksion të gjerë nga aspekte të veqanta, si dhe veshkat për nga funskioni i trupit të njeriut janë me rëndësi të madhe për zhvillimin e procesit normal të sistemit urinar, sistem…

Definimi i Inflacionit

Paraqet një sëmundje makroekonomike dhe konsiderohet si një problem shqetësues për ekonominë në tërësi dhe për firmat dhe konsumatorët ne veçanti. Inflacioni hyn në rendin е dukurive ekonomike më komplekse.  Inflacioni matet në bazë të…

Kjo paisje e vogël e kthen tymin e makinave në bojë shkrimi

Instituti i Teknologjisë i Masaçusets ka krijuar një paisje, e cila e kthen tymin e makinave në bojë të sigurt, të cilësisë së lartë. Ajo quhet KAALINK dhe aktualisht është në dispozicion si shënues 2mm, 15mm, 30mm dhe 50mm si edhe bojë…