Monthly Archives

August 2022

Menaxhimi i konfigurimit

Menaxhimi i konfigurimit është menaxhimi i një sistemi evolues softuerik. Kur mirëmbahet një sistem, vendoset një ekip i MK për të siguruar se ndryshimet përfshihen në sistem në mënyrë të kontrolluar dhe se regjistrimet mirëmbahen me

Menaxhimi i cilësisë

Menaxhimi i cilësisë së softuerit merret me garantimin që softueri ka numër të ulët të defekteve dhe që i arrin standardet e kërkuara të mirëmbajtshmërisë, besueshmërisë, bartshmërisë, dhe kështu me radhë. Ai e përfshin definimin e

Pesë mënyra të sigurta për të mbetur të varfër

Pse njerëzit nuk pasurohen? Pse shumë mbeten të varfër edhe  në pension? Nga Dale Carnegie dhe nga fundi i shekullit të 19-të deri në ditët e sotme, mijëra autorë janë përpjekur t'u përgjigjen këtyre pyetjeve. Nuk mund të jetë një gabim

Planifikimi i projektit

Çmimi i kërkuar për një sistem nuk varet vetëm nga kostot e tij të vlerësuara të zhvillimit the fitimi i kërkuar nga kompania e zhvillimit. Faktorët organizacional mund ta paracaktojnë që çmimi të rritet për shkak të rrezikut të rritur apo

Menaxhimi i projektit

Menaxhimi i mirë i projektit softuerik është thelbësor nëse projektet e inxhinierimit të softuerit do të zhvillohen me orar dhe brenda buxhetit. Menaxhimi i softuerit dallohet nga menaxhimi tjetër i inxhinierimit. Softueri është i

Truket e njerëzve më produktivë

A shqetësoheni shpesh nëse do të arrini të kryeni të gjitha detyrat tuaja të punës gjatë ditës? Ju mungon koha, mendoni se si të organizoheni në mënyrë që në fund të ditës t'i kryeni me sukses të gjitha detyrat. Pas analizës së menaxherëve