Monthly Archives

November 2016

JA “KËSHTJELLA” E RE E APPLE

Disa video të xhiruara me dron kanë filmuar ndërtesën e re të  Apple Campus 2 në stilin UFO, por kjo video e fundit është pamja më e mirë që kemi patur deri tani. Videoja e re, xhiruar nga përdoruesi në YouTube Sexton Videography, tregon…

Koncepti dhe udhëzimi për hartimin e punimit seminarik

Shkrimi, punimi seminarik dhe teza nga hulumtimi natyror, para së gjithash, është komunikim në formën shkrimore. Ai në mënyrë të qartë dhe bindëse duhet t’i paraqesë informacionet dhe idetë kryesore. Mirëpo, kur nga studentët kërkohet që të…

Shtypja e lartë e gjakut – HIPERTENSIONI

Hipertensioni ose shtypja e lartë e gjakut është një sëmundje në të cilën shtypja e gjakut ka nivele të larta dhe permanente mbi arterjet. Shtypja e lartë e gjakut, e njohur si hipertension, është sëmundja më e shpeshtë kardiovaskulare.…

Vlera e ditës së xhuma (premte) 4

Ebu Hurejra r.a. tregon se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut a.s. të thotë: "Ne muslimanët jemi më të fundit (që kemi ardhur në dynja), por (do të jemi) më të parët dhe më të shquarit Ditën e Ringjalljes, edhe pse kombeve të mëparshme u…

Teknologjia e informacionit dhe komunikimit

Teknologjia e informacionit dhe komunikimit ose (TIK) (anglisht: Information and communications technology) është përdorur shpesh si një sinonim i zgjeruar ose si një term ombrellë për teknologjinë e Informacionit(TI), por është një term më…

Vlera e ditës së Xhuma(Premtes) -3

Ebu Hurejra përcjell se i Dërguari i Allahut (SalAllahu alejhi ue selem) ka thënë: “Dita më e mirë në të cilën shkëlqejnë rrezet e diellit është dita e xhuma. Të xhumanë u krijua Ademi, atë ditë ai hyri në xhenet dhe po atë ditë doli nga…

Mekanizmi i ftohjes te elefantët

Elefantët jetojnë në zona të ngrohta me temperatura ditore deri në 50 ° C. Ata duhet të ftohen shpejt për ta mbajtur temperaturën e trupit në nivel konstant. Nëse nuk e bëjnë këtë, ata mund të vdesin. Në kushte të nxehta, shumë kafshë,…