Monthly Archives

April 2019

Programimi Në Web – Objektet (Pjesa Dytë)

Aksesimi i elementëve të një vektori Për të kapur një element të një vektori duhet ti referohemi me anë të emrit të vektorit dhe numrit të indeksit. Indeksi fillon nga 0.  Nga kodi i mëposhtëm  Do te shfaqet outputi-i: Hene

ZHVILLIMI PERSONAL

Çdokush e ka aftësinë për ta zhvilluar veten deri në potencialet më të plota,qoftë në punë, familje, sport, përpjekje, çfarëdo qoftë. Kjo kërkon bashkim të cilësisë, mentalitetit dhe sjelljes. Këtu gjenden disa prej cilësive më të veçanta.

Si mund të ndikojë obeziteti në tru?

Lidhja midis obezitetit dhe trurit është një temë interesante që shkencëtarët vetëm kohëve të fundit kanë filluar të eksplorojnë. Hulumtimi i ri shton pjesë të rëndësishme në enigmën. Nga madhësia dhe funksionaliteti i trurit në qarqet

Si të shpëtojmë nga varësia e rrjeteve sociale?

Numri i të varurve nga rrjetet sociale po rritet. Sa më shumë kohë që kalojmë para ekraneve, aq më keq ndikojnë në shëndetin tonë, marrëdhëniet tona me miqtë, vetëdijen tonë për jetën rreth nesh … Në këtë drejtim dhe me qëllim që t'a

Kundrina e drejtë (pjesa e dytë)

Kundrinë të drejtë në ligjërimin bisedor mund të marrë në ndonjë rast, në rrethana të caktuara, edhe një shprehje onomatopeike pasthirrmore me vlerë foljore. Në varësi nga kuptimi i foljes dhe i emrit, përemrit etj.. kundrina e drejtë

5 librat e fundit audio për industrinë e IT

Disa nga librat më të fundit që u shfaqën ose do të shfaqen së shpejti në Audible, mund t'ju informojnë për historinë e match.com, internetit të gjërave dhe fuqinë e zhvilluesve të aplikacioneve. Disa të tjerë mund t'ju shërbejnë si një

Si deri në një vetëdisiplinë më të madhe ?

Për çdo gjë që (nuk) arrijmë në jetë shpesh herë e gjejmë veten fajtor. Çdo gjë fillon prej nesh, domethënë, nga mënyra se si i përjetojmë dhe i bëjmë gjërat. Një nga faktorët më të rëndësishëm për suksesin është vetëdisiplina. Si ta

Kundrina e drejtë (pjesa e parë)

Kundrina e drejtë shënon zakonisht objektin tek i cili kalon pandërmjetshëm veprimi i shprehur nga folja ose objektin që është rezultat i këtij veprimi: Punëtorët rishikonin planet e prodhimit dhe bënin propozime të guximshme. I shkruan

Këshilla të dobishme për çdo sipërmarrës

Për një biznes të suksesshëm ju duhet të zgjidhni diçka për të cilën keni talent dhe dëshironi ta bëni. Para se të paraqisni ofertën tuaj, shqyrtoni për çfarë kanë nevojë klientët. Mos u mundoni menjëherë të krijoni produktin /