Monthly Archives

February 2018

Fakte të pabesueshme të trupit njerëzor

Sytë parahistorik: Sytë tanë janë shumë të ndjeshëm dhe mund të vërejnë fotone gjatë një dite të ndritshme, syri mund të shohë një grup yje të galaktikës Andromeda - galaktika më e afërt e Tokës - pa ndonjë teleskop. Kjo galaktikë është 2…

Përgatitja e Rezymesë (CV) Profesionale

Rezymeja është përmbledhja e të dhënave personale për të aplikuar në ndonjë vend pune. Rezymeja- CV paraqet një doracak të kualifikimeve. Që të shkruajme një rezyme e që të jetë e pranuar nga punëdhënësi,  nga e cila  na jepet mundësia…

NOCIONI PËR NORMALITETIN

Caktimi i kufirit ku përfundon sjellja normale, e ku fillon sjellja jonormale, gjithnjë e më tepër tregohet si nevojë, posaçërisht në praktikën psikiatrike gjatë ekspertizave mjekoligjore, respektivisht gjatë vlerësimit të vetëdijshmërisë…

Gjuha programore PHP

PHP (Hypertext Preprocessor më parë njihej si „Personal Home Page Tools“) është gjuhë skripti që ngjan për nga sintaksa me gjuhën C, Perl dhe mund të bashkëveprojë me lloje të ndryshme bazash të dhënash (database) si psh. MySQL,MSSQL etj.…

Si funksionon BitTorrent

BitTorrent është një protokoll për shpërndarje të skedave (fajllave) peer-to-peer (P2P) i përdorur për distribuimin e sasive të mëdha të të dhënave (data). BitTorrent është një nga protokollet më të shpeshta për transferimin e fajllave të…

Butoni i panikut

Në librin e tij “Shërimi i thellë”, Emmett Miller rrëfen për një eksperiment që është kryer në NASA. Para se të kualifikohej astronauti për udhëtim në hapësirë ai duhej t’i nënshtrohej një eksperimenti të vështirë testues në të…

Definimi dhe kuptimi i SQL

SQL (Structured Query Language) është një bazë të dhënash në gjuhën kompjuterike e projektuar për menaxhimin e të dhënave në sistemet e menaxhimit të bazës së të dhënave relative (Relational data base management system), dhe fillimisht…

Përmirësuesi i shijes E-621, vrasës i trurit tuaj!

Glutamati monosodium-C5H8NNaO4 (glutamate monosodium) i njohur gjithashtu si MSG ose E-621 është ndoshta më i njohur si "përmirësues i shijes" që është përdorur gjerësisht, edhe pse ndikimi i saj në shëndetin e njeriut është, të paktën, e…