Monthly Archives

January 2018

Tromboza!!

Tromboza paraqet një prces patologjik gjatë të cili formohet ngjizje e gjakut në enën e gjakut tromb nga elementet e gjakut, fibrinat. Koagulimi I gjakut është process fiziologjik, me të cilin organizmi mbrohet nga gjakderdhja. Formimi…

Arritjet më të fundit të teknologjis

Teknologjia është e aftë për të krijuar lidhje të mëdha,kur ne i bashkojmë idetë natyrore dhe teknologjike, atëherë mund të kemi një harmonizim mes këtyre dhe të krijojmë gjëra të mëdha. Imagjinoni se lidhja që Facebook po provon ta…

Fecesi dhe analizat e tij!

Fecesi paraqet jashtëqitjen prej sistemit digjestiv dhe formohet nga materiet ushqyese të patretura dhe të pa shfrytëzuara. Në hapësirën e jashtme nxirret përmes rektumit dhe anusit, me aktin refl eksiv të defekacionit. Pamja dhe përmbajtja…

SUKSESI DHE SEKRETIN QË NGËRTHEN AI

Sukses është një nocion pas të cilit anojnë zemrat dhe shpirtat. Suskesi është shenjë në fytyrën e njerëzve fatlumë. Suksesi është emri i ndërtuesve të lavdisë. Suksesi është sfidë aktuale e shekullit XXI. Suksesi është diçka që mund ta…

Sjellja e firmës dhe e degës në periudha afatgjata

Për të analizuar dhe kuptuar më mirë sjelljen e firmës dhe të degës është e nevojshme të dallojmë tre periudha kohore të mundshme të ekuilibrit të tregut:  Ekuilibri momental, ku oferta është fikse.  Ekuilibri afatshkurtër, ku…

5 rregulla për organizimin e blogut tuaj

5 rregulla për organizimin e blogut tuaj 1). Mesazhi juaj duhet të jetë i qartë dhe specifik, 2). Mesazhi juaj duhet të jetë pozitiv, 3). Mesazhi juaj duhet të tregojë kohën e tanishme, 4). Mesazhi juaj duhet të shoqërohet nga një…

FYTYRËQESHJA DHE FRYTET E SAJ

Fjala e bukur dhe buzëqeshja e ëmbël kanë fryte të shumta të cilat i di vetëm All-llahu. Çdo njeri me buzëqeshje të ngrohtë dhe gojëmbël është prej atyre që i tërheqë zemrat dhe e fiton dashurinë e njerëzve. Përsa i përket fryteve të…

Ndarja e mbipeshës sipas yndyrës!!

E para: mbipesha që e godet barkun dhe gjoksin (pjesën e sipërme të trupit). Ky është lloj i rrezikshëm i mbipeshës. E dyta: mbipesha që i godet kofshët (kukat) që është prezent te gratë. Kjo është më pak e rrezikshme se e para.…

Folja

-Folja është pjesë e ndryshueshme e ligjëratës, e cila tregon një veprim. •Ajo zë vendin qëndror në fjali. •Folja zgjedhohet, i ka kategoritë e saj gramatikore. -Kategoritë gramatikore të foljes janë: •Zgjedhimi; •Mënyra; •Koha;…

NOMOFOBIA OSE FRIKA PËR TË QËNDRUAR PA TELEFON.

Nomofobia është një nga më shumë se 250 fobitë e njohura. Fobia është rezultat i një eksperience personale dramatike, tha psikologu Jürgen Margraf. Kjo ngjarje dramatike ruhet në tru dhe disa shkaktarë mund të shkaktojnë edhe ndonjë…