Monthly Archives

November 2017

Kur ushqimi mund t’ju vrasë: 5 ushqime helmuese

Peshqit që mund t'ju vrasin, fasulja që përmban cianid, fara që ka ricin dhe gjethet që kanë acid vrasës. Ushqimet që mund t'ju vrasin madje edhe nga kafshata e parë, 5 ushqime helmuese qe ju duhet të paralajmëroheni! 1.Peshku Fogo…

Sintaksa

•Sintaksa është pjesa e gramatikës që studion fjalët gjatë ligjërimit, rregullat e bashkimit të tyre në grupe fjalëshe në fjali si dhe rolin që luajnë ato. -Përbërësit kryesorë të fjalisë •Dallohen dy grupe përbërëse të fjalisë: •Grupi…

Analizat e urinës dhe simbolika e ngjyrës së saj

Urina është tajitje e veshkave, që fitohet me proceset e filtrimit glomerular, reapsorbimit tubular dhe sekrecionit tubular. Gjatë këtij procesi prej gjakut pastrohen produktet e metabolizmit të cilat normalisht janë të dëmshme për…

Mozilla me shfletues të rri Firefox Quantum

Ka kaluar kohë që kur jemi emocionuar për herë të fundit nga një version të ri të shfletuesit Firefox, por këtë herë gjërat ndryshojnë.  Firefox Quantum verzioni më i ri i i shfletuesit Mozilla ka një structurë të re të CSS e programuar në…

Dobësia e zemrës (dekompenzimi)

Dobësia e zemrës (dekompenzimi ose insufi cienca-pamjaftueshmërija) është sindromë klinik kompleks ku zemra nuk është e aftë të pompon gjak të mjaftueshëm për nevojat metabolike të indeve edhe përkrah ardhjes adekuate të gjakut. Paraqitet…

Leksikologjia

•Leksikologjia është pjesë e gjuhësisë që studion fjalët e një gjuhe dhe kuptimet e tyre. Fjala leksikologji vjen nga greqishtja e vjetër: leksis = fjalë, logos = dije. -Fusha leksikore •Gjuha shqipe, ashtu si çdo gjuhë, ka një numër…

CoderDojo dhe RaspberryPi bashkojnë forcat

Krijuesit e mini-kompjuterëve Raspberry Pi dhe fondacioni CoderDojo  i cili drejton një klub për fëmijët e shkollave fillore për mësimin e programimit, do të bashkohen në mënyrë që tu japin mundësi  të rinjëve  për mësimin e programimit .…

Kafeja, çaji dhe hekuri

Hulumtimet më të reja shkencore kanë zbuluar se pirja e një filxhani kafe të huaj me ushqim sjell deri te nxjerrja e zvogëluar e hekurit nga p.sh., hamburgeri për 39%. Rekomandohet që kafeja ose çaji të shtyhen për një ose dy orë pas…