Monthly Archives

August 2018

Punë kolektive të projekteve me Asana

Për shumë njerëz, nuk ka asgjë më të vështirë se puna e përbashkët e projektit, organizimi i duhur i të gjitha informacioneve në fjalë dhe në kohë për ndryshimin e objektivave, si dhe afatin për ekzekutimin e tyre. Pa marrë parasysh nëse…

Përse nuk është e dobishme të konsumoni banane për mëngjes?!

Me siguri të paktën një herë ju është thënë se nëse nuk hani diçka për mëngjes, është mirë të hani të paktën një banane. Por duket se ky fryt nuk është një mëngjes adekuat. Nutricientët  argumentojnë se edhe pse bananet janë si një mundësi…

Shikimi i videove së bashku në Facebook

Shikimi i videove të ndryshme zakonisht është një aktivitet për një person. Ju shikoni një video dhe nëse ju pëlqen, e shpërndani atë në Facebook dhe shpresoni që dikush ta bëjë "Like" atë dhe do të konfirmojë besimin tuaj se ju keni një…

Stilet e të mësuarit dhe vendbanimi – Punim Seminarik

-Temën të cilën e zgjodhëm në këtë studim i përket fushës së psikologjisë pedagogjike. Problemi kryesor i këtij studimi është të gjejmë se a ekziston lidhje në mes stileve të të mësuarit  dhe vendbanimit? Stilet e të mësuarit paraqesin…

Disa kuriozitete që freskojnë njohurit tuaja

1. Shpejtësia e dritës është 300,000 km/sec. 2. Dritës i duhen 8min e 17 sec për të udhëtuar nga dielli në siperfaqen e Tokës. 3. Në tetor të vitit 1999 lindi personi i 6 biliontë. 4. 10% e gjithë njerëzve të lindur gjatë kohërave, janë…

PLAGA E GJUHËS ËSHTË MË E RËNDË SE SA E TRUPAVE !

Ti e ke mundësinë ta therësh dikë dhe pastaj ta nxjerrësh thikën nga fyti i tij, mirëpo atij vetëm se ia ke lënë një plagë të thellë. Për këtë arsye, më vonë s’ka më rëndësi se sa herë i kërkon ndjesë, sepse plaga vazhdon të mbetet…

YouTube do t’ia kalojë Facebook-ut në USA

Rrjeti më i madh shoqëror është në rrugën e duhur për t'u bërë faqja e tretë më e vizituar në Shtetet e Bashkuara. Kjo me siguri do të ishte një lajm i mirë nëse nuk do të ishin në vendin e dytë tani. Vendin e Facebook do të marrë…