Monthly Archives

October 2018

Çfarë I Ofruan Muslimanët Botës… Digat (Pjesa 9)

Digat janë një nga strukturat më të mëdha të inxhinierisë civile të ndërtuara ndonjëherë dhe ato luajnë një rol jetësor në ndërtimin e qytetërimit. Pa diga, shumë vërshime do të shkatërronin tokat, ujitja nuk do të kishte qenë në shkallë të…

Produktet që dëmtojnë dhëmbët

Pastrimi i dhëmbëve, pastrimi me pe, përdorimi i lëngjeve për rifreskimin e gojës dhe kontrollet e rregullta të dhëmbëve janë vitale për shëndetin e dhëmbëve, por gjithashtu duhet patur kujdes edhe për marrjen e ushqimit. Edhe pse ne të…

Fjalia, përcaktimi e përkufizimi i saj

Në fjali dallohen dy anë; ana kuptimore dhe ana strukturore. Ana kuptimore e fjalisë është përcaktuar në historinë e gjuhësisë me terma të ndryshëm, zakonisht me fjalët se fjalia është shprehje e një "mendimi”. Por kur termi "mendim”…

Zakone të përditshme që dëmtojnë zemrën

Zemra është njëra nga muskujt më të rëndësishëm të trupit tonë - do të thotë jeta e lëvizjes. Megjithëse ne të gjithë e dimë qartë se ne nuk duhet të bëjmë kompromis kur bëhet fjalë për shëndetin e zemrës, ende ekzistojnë disa zakone të…

Gjerësia e kontrollit

Kontrolli është element fundamental dhe shumë i rëndësishëm i qeverisjes. Ajo që është më e rëndësishme te procesi i kontrollit që duhet të jetë në radhë të parë, është se kontrolli në organizatë duhet të jetë gjithëpërfshirës. Kontrolli…

KUR ËSHTË SHPIRTI I KËNAQUR

Ishte një njeri i varfër, i cili kujdesej për nënën, gruan, dhe fëmijët e vet, dhe njëkohësisht punonte si shërbëtor tek një pasanik. Ishte i sinqertë në punën e tij dhe atë e kryente me përsosmëri. Mirëpo një ditë nga ditët mungoi nga puna…

Si të mbrojmë shëndetin në ditët e ftohta!

Ne lexojmë vazhdimisht për nevojën e një diete të shëndetshme, megjithëse jemi të vetëdijshëm se kjo është e mirë për ne, ne po vonojmë vazhdimisht ndërtimin e zakoneve të tilla. Por kujdesja për shëndetin është veçanërisht e rëndësishme…

Disa dobi nga të qajturit

Hulumtimet e fundit kanë treguar se jo vetëm që qarja është e shëndetshme, por është gjithashtu e rëndësishme për shëndetin mendor dhe stabilitetin. Mbajtja e emocioneve dhe lotëve mund të çojë në pasoja psikologjike të qëndrueshme. Duke…

Fjalia dhe gjykimi

Çështja e thelbit të fjalisë mund të zgjidhet vetëm duke u nisur nga karakteri dialektik i lidhjes së gjuhës me mendimin. Struktura e fjalisë ka lidhje të ngushtë dialektike me strukturën e gjykimit, ajo ka pika takimi, por ka edhe…

Programim në Web – Pjesa e parë

Web dizajni  është krijimi i faqeve Web dhe siteve duke përdorur HTML, CSS, JavaScript dhe gjuhë të tjera Web. Ai është si dizajni në përgjithësi: është kombinimi i vijave, formave, tekstit, dhe ngjyrave për të krijuar një pamje estetikisht…