Monthly Archives

September 2020

Apple prezanton produktin “Apple Mask”

Kur epidemia e koronavirusit morri përmasa globale, Apple kaloi në sistemin e punës nga shtëpia duke mbyllur dyqanet dhe zyrat e saj në të gjithë botën. Ndërsa efekti i epidemisë u zvogëlua pak dhe u normalizua, kompania filloi të hapë

Kundrinat homogjene

Mund të jenë homogjene kundrinat e drejta dhe kundrinat e zhdrejta pa parafjalë, që i referohen të njëjtit (a të njëjtëve) kallëzues (e së njëjtës fjalë tjetër drejtuese): Një zhvillim të mëtutjeshëm mori lëvizja për të mbjellë sa më

Numrat Binarë Dhe Puna E Kompjuterëve (Pjesa E Dytë)

Logjika Boolean: Përdorimi i numrave binarë për të kuptuar logjikën kompjuterike Programet kompjuterike përdorin një sistem logjik shumë specifik për të kryer udhëzimet e tyre. Kjo është e njohur si logjikë Boolean, e formuluar nga

Fiala “POR” në kuptimin negativ…

Niveli i dytë i të biseduarit me vetveten tonë dhe ibashkëkomunikimit me të është më i mirë sesa niveli paraprak, pasi që në këtë nivel njeriu veçse fillon t’i thotë vetes së tij se duhet të ndryshojë, por çdo herë e shton prapa kësaj edhe

Motivimi në vendin e punës

Motivimi është njëra prej çështjeve të përhershme: për shkencëtar, sikur që janë psikologet, sociologët. Çështjet themelore është se si krijohet një qëndrim dhe stil i menaxhmentit, i cili do te sjellë deri te rezultatet e duhura,

Nanoteknologjia(pjesa e tretë)

Shkalla në të cilën ndodh një pjesë e madhe e biologjisë Gjatë mijëvjeçarëve, natyra ka përsosur artin e biologjisë në nanoskalë. Shumë prej punëve të brendshme të qelizave ndodhin natyrshëm në nanoskalë. Për shembull, hemoglobina,

A mundet gjithkush të bëhet programer?

Nëse pothuajse të gjithë mund të mësojnë programim falas, pse pagat janë relativisht shumë të larta? Çdokush mund të mësojë të shkruajë ndonjë kod funksional, por të jesh një zhvillues apo inxhinier i softuerit kërkon shumë më tepër

Gjumi REM dhe NREM

Gjumi definohet si gjendje e pavetëdijshme nga e cila njeriu mund të zgjohet me anë të ngacmimeve të jashtme. Duhet të dallohet nga koma, e cila paraqet gjendje të pavetëdijshme nga e cila njeriu nuk mund të zgjohet nga ngacmime të

Përgjegjësia – “çmimi” i punonjësve

Presioni për të menduar, në lidhje kriteret e reja për matjen e suksesit në operacionet e organizatës ka çuar në nevojën e asaj për të qenë në gjendje që të matë përpjekjet e suksesit apo të mossuksesit të të punësuarve. Matja e