Monthly Archives

May 2021

Çfarë është Robot Vacuums dhe si funksionon?

Shumica e Robot Vacuums përbëhen nga një ose dy furça rrotulluese dhe këto punojnë së bashku për të sjellë mbeturina të mëdha dhe të vogla brenda në qendër, ku mekanizmi i vakumit i thith ato në koshin e mbeturinave të pajisjes.

Pse Bebet kanë më shumë Kocka?

Mund të jetë e vështirë të imagjinohet kur shikoni një foshnjë të vogël të porsalindur, por ai foshnjë ka rreth 300 kocka dhe ato kocka rriten dhe ndryshojnë formë çdo ditë. Nga ana tjetër, të rriturit kanë 206 kocka të cilat përbëjnë