Monthly Archives

June 2019

Lajmi i cili ia rënoi vlerën Apple për 8 bilion dollar

Aksionet e Apple kanë rënë drastikisht pas lajmit se udhëheqësi i sektorit të dizajnit Jony Ive do të jep dorëheqje prej kompanisë. Pas lajmit të dorëheqjes të Ivit, aksionet e Apple të enjten kanë pësuar rënie prej 0,88% në berzë,

Cili është sekreti i suksesit të Kinës ?

Nisma e zhvillimit marramendës të Kinës padyshim filloi me vetëdijen për një të ardhme më të mirë për popullin kinez. Gjatë revulucionit kulturor atë kohë kryetari i Kinës Deng Xiaoping përgjatë një vizite të vendit u shpreh me

Llojet e koordinimit

Llojet e koordinimit që duhet të zbatohen në organizatë janë në varësi të drejtpërdrejtë nga mënyra e dizajnimit të strukturës organizative, nga elementet integrative: shkalla e normalizimit, centralizimi, decentralizimi, vëllimi i

Ku ne gabojmë më shumë gjatë komunikimit?

Komunikimi është pjesë përbërëse e jetës dhe prandaj është me rëndësi si dhe cfarë flasim, si reagojmë dhe me cfarë fjalori joverbal shërbehemi. Por, ndonjëherë është rëndë të qëndrojmë të fokusuar, të qetësuar ose të

QËLLIMET DHE PËRCAKTIMI I QËLLIMEVE

Vendosja e qëllimeve është një veprim që i dallon ata që e zhvillojnë vetveten dhe ata që përpiqen për një gjë apo që merren me një gjë të caktuar. Përcaktimi i qëllimeve na mundëson që ta krijojmë të ardhmen që dëshirojmë ta posedojmë më

Kundrina e zhdrejtë

Kundrina e zhdrejtë është shumë e gjerë, e larmishme. heterogjene, si nga ana kuptimore, ashtu edhe nga ana formalo-gramatikore. Ajo përfshin një gamë të tërë kuptimesh e ndërtimesh. Ndërtohet jo vetëm me folje kalimtare veprore, por edhe