Monthly Archives

December 2016

Kujdesi gjatë të këshilluarit

Ibën Mesudi r.a. tregon: "Pejgamberi a.s. gjithnjë kujdesej për ne gjatë këshillave dhe mësimeve të tij, duke zgjedhur kohë të përshtatshme, me qëllim që të mos na mërziste."

Kultura e të shprehurit me gojë dhe me shkrim

Nëse e shfletojmë Programin e gjuhës dhe të letërsisë shqipe për të gjitha profesionet dhe për drejtimin kulturologjik-arsimor, veçanërisht të ushtrimeve me gojë dhe me shkrim, menjëherë na bie në sy puna ambicioze dhe serioze në zgjedhjen…

Dhembja e kokës dhe kurimi i saj

Dhembja e përgjithshme e kokës shkaktohet nga mungesa e ekuilibrit në kombinimin e katër sekrecioneve themelore të trupit, që është çrregullim i sekrecioneve të trupit që ndjek pothuajse çdo sëmundje. Dhembja tipike e kokës  mund të jetë e…

Punët bankare aktive

Punët bankare aktive apo punët kreditore paraqesin grupin e dytë të punëve bankare, ku banka i lejon mjetet monetare të grumbulluara në formë të kredive komitentëve të vet. Punët bankare kreditore regjistrohen në anën e aktivës, prandaj…

Sa ngrihet niveli i deteve nëse shkrihen akullnajat?

Të gjithë dëgjojmë shumë gjëra rreth ngrohjes globale. Dhe sipas këtyre të dhënave temperatura e Tokës është ngritur me gjysmë grade. Kjo shifër ndoshta nuk mund të duket shumë alarmante por edhe një rritje kaq e vogël temperature ndikon…

Sistemi i bashkëtingëlloreve të së folmes së Krushopekut

Në faqet e këtij punimi do të keni rastin për t'u njoftuar me një temë mjaft të rëndësishme, e që i përket pjesës së gjuhësisë dhe dialektologjisë, respektivisht, kjo ka të bëjë me Sistemin e bashkëtingëlloreve të së folmes së Krushopekut.…

BIMËT E SHËNDETËSHME MJEKËSORE [ II ]

FTOI Ftoi është pemë e familjes së mollëve me trung të vogël  Cydonia oblonga, e familjes së trëndafilit. Më së shumti përdoret i zier dhe si reçel. Ftoi është i ftohtë dhe i thatë në shkallë të ndryshme, varësisht nga shija e tij. Por,…