Monthly Archives

February 2022

Fjalitë njëkryegjymtyrëshe vetore me vetë të përcaktuar

Fjalitë me vetë të përcaktuar - Fjali me vetë të përcaktuar quhen ato fjali njëkryegjymtyrëshe, kryegjymtyra e të cilave shprehet me folje të vetës l e II njëjës a shumës. Ndërtimi i fjalive të tilla është i plotë. Mbaresat foljore e bëjnë

Çfarë duhet të dini për sklerozen multiple?

Skleroza multiple (MS) është një sëmundje kronike që përfshin sistemin nervor qendror (SNQ). Sistemi imunitar sulmon mielinën, e cila është shtresa mbrojtëse rreth fijeve nervore. Kjo shkakton inflamacion ose lezione. Kjo

Zhvillimi agjil (i shkathtë) i softuerit

Metodat agjile janë metoda rritëse të zhvillimit që përqendrohen në zhvillim të shpejtë, versione të reja të shpeshta të softuerit, zvogëlim të ngarkesës së procesit, dhe prodhim të kodit me cilësi të lartë. Ato e përfshijnë drejtpërdrejt

Prodhimtaria dhe fazat e saj

Prodhimtaria nënkupton përpunimin e lëndëve të para ose montimin e produkteve gjysëm të gatshme për të marrë një produkt të përfunduar, duke përdorur punëtorë (punë), makineri, mjete dhe energji. Lëndët e para (druri, çeliku,

Ti nuk e di, përderisa nuk e rishikon veten

Ti nuk e di, ndoshta shkaku i ngushtimit tënd në gjoks është kërkimfalja yte e pakët.Ti nuk e di, ndoshta vonesa e çështjeve të tua është vonesa jote për në lutje.Ti nuk e di, ndoshta lëmosha jote e rrallë është shkaku i furnizmit tënd të

Arkitektura Islame ndër shekuj – pjesa e gjashtë

11. Periudha Timuride (1370–1507) Timuridët ishin dinastia e fundit e madhe që dolën nga Azia Qendrore. Në 1370, themeluesi Timur i cili i përkiste një fisi Turko-Mongol vendosi Samarkand si kryeqytetin e tij. Brenda 35

Këshilla që ju dërgojnë drejt suksesit

Qëndrimi juaj është një faktor kyç në çdo kërkim pune. Një qëndrim pozitiv mund t'ju ndihmojë shumë më tepër sesa një qëndrim negativ. Qëndrimi negativ mund të manifestohet përmes mungesës së vullnetit për të kërkuar punë, mendimit

Fjalitë njëkryegjymtyrëshe (pjesa e dytë)

Në fjalitë njëkryegjymtyrëshe nuk bëhet fjalë për kallëzues të shprehur e për kryefjalë të pashprehur e anasjelltas as nuk “rindërtohet” fjalia duke shtuar kryefjalë a kallëzues. Një gjë e tillë është e panevojshme. dhe në disa raste e

Marketingu

Marketingu është  mënyrë që njerëzit të dëshirojnë mallrat tuaja, t'i shitni ata, t'ua dorëzoni klientëve dhe të paguani për to. Marketing do të thotë të jesh aktiv në çdo mënyrë që do të rrisë shitjet. Nuk mjafton të ulesh e të presësh