Monthly Archives

July 2019

Rrethanori I Vendit (pjesa e dytë)

Rrethanori i vendit bashkë me gjymtyrën nga e cila varet, mund të shprehë marrëdhënie hapësinore dinamike ose statike në kontakt a në largësi, rrafshore e vëllimore. Marrëdhëniet hapësinore në kontakt a në largësi, rrafshore a vëllimore,

Heartcount – aplikacioni që mat lumturinë e punonjësve

Aplikacioni Heartcount është një mjet për të matur nivelin e lumturisë në vendin e punës, prapa të cilit është kompania serbe Vega IT, raporton Nova ekonomija. Aplikacioni mund të përdoret nga të gjitha kompanitë që duan të dinë nëse

Rrethanori i vendit (pjesa e parë)

Rrethanori i vendit shpreh marrëdhënie hapësinore, tregon vendin e kryerjes së veprimit ose të shfaqjes së tiparit: Shkolla e bardhë shtrihej në të majtë. Rrethanori i vendit varet nga gjymtyrë të shprehura me folje ose mem mbiemër

A keni parë ndonjëherë luleshtrydhe me pika të kuqe?

A keni parë ndonjëherë në jetën tuaj luleshtrydhe të bardha me pika të kuqe? Bëhet fjalë për frutin pajnberi (pineberry), e cila ka një shije të ananasit dhe prandaj është i njohur si luleshtrydhe prej ananasi. Ky frut, sipas Healthy

Pjesa e I – Prezantimi me PHP

Sintaksa, Variablat dhe Operatorët Disa rregulla sintaksore të gjuhës PHP Variablat në PHP fillojnë me shenjën e dollarit $. Emrat janë case sensitive. Emrat ndjekin të njëjtat rregulla si javascript, emri duhet të fillojë me një

Çka Është Industria Dhe Si Ndahet Ajo? (Pjesa E tretë)

Industria është degë ekonomike, e cila merret me përpunimin dhe transformimin e lëndës së parë me prejardhje organike, inorganike dhe minerale në gjysëmfabrikate dhe prodhime finale qe i kushtohen konsumit të gjerë ose prodhimit të

UNT MIRËPRET STUDENTËT E RINJ

Konkursi për regjistrimin e studentëve në Universitetin “Nënë Тereza” në Shkup për vitin akademik 2020/2021 ka filluar. Njohuritë më të thella rreth drejtimeve të Universitetit “Nënë Тereza” në Shkup për ciklin e parë mund t’i gjeni në

RRETHANORI

Rrethanori është gjymtyra e dytë e fjalisë që vihet në marrëdhënie rrethanore me gjymtyrën prej së cilës varet dhe lidhet me të me drejtim a bashkim. Rrethanori tregon kryesisht vend, kohë, shkak, qëllim, mënyrë, masë e shkallë, por edhe