Monthly Archives

October 2016

Një material plastik për veshje që freskon lëkurën

Hulumtuesit kanë zhvilluar një material plastik me kosto të ulët që mund të bëhet bazë për veshje që freskon mbajtësin, duke reduktuar, në këtë mënyrë, nevojën për ajër të kondicionuar. Inxhinierët nga Universiteti i Stenfordit kanë…

Dimensioni i shumëfishtë i gjuhës

Gjuha është aftësia më e madhe e njeriut, një art kolektiv i patejkalueshëm, që ndonjëherë na del individuale e kufizuar. Kush depërton në fshehtësitë dhe në thellësitë e kësaj gjuhe, njëkohësisht zbulon gjuhën e vet intime. Me gjuhën…

Konferenca botërore e Robotëve 2016

Sistemet e zgjuara robotike, të krijuara për lehtësimin e së përditshmes, janë kthyer në njërin prej subjekteve më të rëndësishme të Konferencës botërore të Robotëve 2016. Ngjarja po mbahet në Pekin të Kinës. Mes krijimeve “avant…

Vlera e ditës së Xhuma(Premtes) -1

All-llahu xh.sh. thotë: “Kur të kryhet namazi i xhumasë, atëherë shpërnda-huni nëpër tokë dhe kërkoni mirësinë e All-llahut dhe përmendeni All-llahun shpesh, ndoshta do të shpëtoni.” (El-Xhuma: 10)

TURIZËM DHE MENAXHMENT

Paraqitja e Universitetit për turizëm dhe menaxhment në Shkup, nëpërmjet transformimit të Fakultetit për turizëm – Shkup, nënkuptonte edhe plotësim të zbrazëtirës shumëdekadëshe në sistemin e arsimit të lartë në vend. Fakultetet e reja, në…

UNIVERSITETI “KIRILI DHE METODI”

Universiteti “Sh. Kirili dhe Metodi” në Shkup është universiteti i parë shtetëror në Republikën e Maqedonisë, i formuar në vitin 1949 me tri fakultete. Sot, ai paraqet bashkësi e 22 fakulteteve, 5 institucioneve shkencore dhe 11 antarëshe…

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

Universiteti Shtetëror i Tetovës është i hapur dhe i arritshëm për të gjithë ata të cilët si studentë, mësimdhënës ose bashkëpunëtorë, me cilësitë e veta intelektuale dhe morale, në ambientin e definuar të autonomisë universitare si…

Gjuha letrare shqipe në tekstet shkollore

Gjuha letrare shqipe, krahas vlerave të gjera edukative dhe artistike është një monument i madh, një visar i mrekullueshëm i bukurisë e thjeshtësisë së fjalës shqipe, i leksikut dhe frazeologjisë së pasur e të larmishme, i frazës së qartë e…

Gjuhësia, gjuha dhe degët e saj 

Meqë gjuha është mjet kryesor për komunikim midis njerëzve dhe për zhvillimin e të gjitha shkencave e të mbarë shoqërisë, ajo ka filluar të studiohet qysh në kohët më të lashta të historisë së njeriut. Shkenca që merret me studimin e…

Aspekte të konzistencës së gjuhës dhe të tekstit letrar

Me zhvillimin dhe përsosjen e letërsisë artistike me tema të llojllojshme nga realiteti ynë gjithnjë e më tepër lind interesimi për studimin e elementeve apo mjeteve gjuhësore që përdorin shkrimtarët në veprat e tyre letrare. Shtrohet…