lesbian videos mercedes carrera knock out her cheating hubby. home alone chav slut. desi anal mom helps in tub romantic family dinner.porn videos dealer fuck.

Proceset softuerike

137

Proceset softuerike janë aktivitetet e përfshira në prodhimin e një sistemi softuerik. Modelet e procesit të softuerit janë paraqitje abstrakte të këtyre proceseve.

Modelet e përgjithshme të procesit e përshkruajnë organizimin e proceseve softuerike. Shembuj të këtyre modeleve të përgjithshme përfshijnë modelin ujëvarë, zhvillimin rritës (incremental), dhe zhvillimin e orientuar kah ripërdorja.

Inxhinierimi i kërkesave është procesi i zhvillimit të një specifikacioni të softuerit. Specifikacionet synohen t’ua komunikojnë zhvilluesve të sistemit nevojat sistemore të klientit.

Proceset e projektimit dhe të implementimit merren me transformimin e një specifikacioni të kërkesave në sistem të ekzekutueshëm softuerik. Metodat sistematike të projektimit mund të përdoren si pjesë e këtij transformimi.

Validimi i softuerit është procesi i kontrollimit se sistemi përputhet me specifikacionin e tij dhe se i plotëson nevojat reale të përdoruesve të sistemit.

Evolucioni softuerik ndodh kur i ndryshoni sistemet ekzistuese softuerike për t’i plotësuar kërkesat e reja. Ndryshimet janë të vazhdueshme dhe softueri duhet të evoluojë për të mbetur i dobishëm.

Proceset duhet të përfshijnë aktivitete për t’ia dalë me ndryshimin. Kjo mund ta përfshijë një fazë të prototipimit që ndihmon të shmangen vendimet e dobëta në kërkesa dhe në projektim. Proceset mund të strukturohen për zhvillim dhe dorëzim iterativ ashtu që ndryshimet mund të bëhen pa e prishur sistemin si tërësi.

Rational Unified Process është proces bashkëkohor i përgjithshëm që është i organizuar në faza (inception-zanafilla, elaboration-zhvillimi, constructionkonstruktimi, dhe transition-tranzicioni) por i ndan aktivitetet (kërkesat, analizën dhe projektimin-dizajnin, etj.) nga këto faza.

Burimi: Ian Sommerville, Inxhinierimi i softuerit

WWW.STUDENTËT.MK

Comments are closed.

www.x-video.center roomie caught doing nude selfies. sex viet college teen doggystyled in coed threesome. lesbian chicks amateurs in xxx scenes with food fetish scenes.desi videos