lesbian videos mercedes carrera knock out her cheating hubby. home alone chav slut. desi anal mom helps in tub romantic family dinner.porn videos dealer fuck.

Elementet bazë që lidhen me aksionet

204

Këto janë disa nga elementët më të rëndësishëm që lidhen me aksionet si letra me vlerë:

Aksionar

Një aksionar përfaqëson personin që zotëron aksionet. Ju bëheni pronar duke regjistruar dhe paguar shumën për të cilën shitet aksioni.

Shoqëri aksionare

Shoqëria aksionare është një shoqëri, kapitali themelues i së cilës ndahet në aksione që janë të nënshkruara dhe paguara nga aksionarë individualë.

Kapitali aksionar

Numri total i aksioneve të miratuara për emitim ose të emituara tashmë nga një shoqëri, përbën kapitalin aksionar.

Kapitalizimi i tregut

Vlera totale e letrave me vlerë të një kompanie në bazë të çmimeve aktuale, domethënë, numri i përgjithshëm i aksioneve të emituara shumëzuar me çmimin e tregut të tyre.

Ndarja e aksioneve

Ndarja e aksioneve të emituara të shoqërisë në një numër më të madh aksionesh, duke ruajtur strukturën proporcionale të pronësisë.

E drejta e votës

Numri më i madh i aksioneve të zakonshme kanë të drejta të barabarta votimi kur votojnë në lidhje me çështje me rëndësi të madhe për shoqërinë aksionare.

Përmblodhi dhe përshtati :

www.studentet.mk

Comments are closed.

www.x-video.center roomie caught doing nude selfies. sex viet college teen doggystyled in coed threesome. lesbian chicks amateurs in xxx scenes with food fetish scenes.desi videos