lesbian videos mercedes carrera knock out her cheating hubby. home alone chav slut. desi anal mom helps in tub romantic family dinner.porn videos dealer fuck.

Strukturat e të dhënave dhe algoritmet në jetën e përditshme (pjesa e parë)

789

Nga origjina e gjuhëve të para programore deri te gjuhët moderne aktualisht në përdorim, programimi kompjuterik ka evoluar mjaft. Tani është bërë më i fuqishëm, më efikasë dhe më i përparuar. Sidoqoftë, konceptet themelore dhe përdorimi i strukturës së të dhënave dhe algoritmeve në programimin kompjuterik nuk kanë ndryshuar. DSA (struktura e të dhënave dhe algoritmet) ka qenë thelbi i programimit kompjuterik që nga fillimi.

Ju mund të keni dëgjuar që DSA po përdoret kryesisht në fushën e shkencës kompjuterike. Sidoqoftë, përdorimi i DSA nuk është i kufizuar vetëm në këtë fushë, gjithashtu mund të gjejmë konceptin e DSA që përdoret në jetën e përditshme. Në këtë seri temash, ne do të diskutojmë konceptin e përbashkët të DSA-së që përdoret në jetën e përditshme. Por para kësaj, le të mësojmë së pari bazat e strukturës së të dhënave dhe algoritmeve.

Çfarë është struktura e të dhënave dhe algoritmet (DSA)?

Struktura e të dhënave dhe algoritmet (DSA) është një degë e shkencës kompjuterike që merret me krijimin e programeve kompjuterikë të efektshëm dhe makinerik. Termi struktura e të dhënave i referohet ruajtjes dhe organizimit të të dhënave, dhe algoritmi i referohet procedurës hap pas hapi për të zgjidhur një problem. Duke kombinuar “strukturën e të dhënave” dhe “algoritmet”, ne zgjedhim kodet në inxhinierinë e softuerit.

DSA në inxhinierinë softuerike

Struktura e të dhënave dhe algoritmet (DSA) zbatohet në të gjitha disiplinat e inxhinierisë së softuerit, ai është blloku ndërtues i procesit të inxhinierisë së softuerit dhe nuk është e kufizuar në një gjuhë të vetme programore. Megjithëse gjuhët programore evoluojnë ose bien në gjumë me kalimin e kohës, DSA është përfshirë në të gjitha këto gjuhë.

Efikasiteti i zhvillimit të softuerit varet nga zgjedhja e një strukture të përshtatshme të të dhënave dhe algoritmit.

Mund të ketë raste kur pajiseni me strukturën më efikase të të dhënave për të punuar me një algoritëm të fortë. Sidoqoftë, nëse të dy nuk janë në përputhje me njëri-tjetrin, kodi nuk do të prodhojë rezultatin e pritur. Kështu, zgjedhja e një strukture të përshtatshme të të dhënave për një algoritëm është një pjesë thelbësore e zhvillimit të softuerit.

Merrni, për shembull, sistemin imperial të matjes të përdorur në SH.B.A. SH.B.A. ka përdorur njësi matëse si inç, yard, milje, ounce dhe kile për matje. Nëse keni nevojë të shndërroni një yard në inç, duhet ta shumëzoni me 36. Sidoqoftë, në sistemin metrik, thjesht mund të shumëzoni me 1000 për ta kthyer metrin në kilometër. Kështu që është më lehtë për mendjen të bëjë shndërrimin në sistemin metrik. Kjo është arsyeja pse shumica e njerëzve e konsiderojnë të papërshtatshëm sistemin imperial.

Lehtësia e shndërrimit nga një, në një sasi tjetër është faktori më i rëndësishëm këtu. Në këtë shembull, ne mund të krahasojmë sistemet e matjes (d.m.th. sistemin metrik dhe sistemin imperial) me “strukturat e të dhënave”, ndërsa procesi i shndërrimit nga një njësi në tjetrën mund të mendohet si algoritëm. Kjo tregon se zgjedhja e strukturës së duhur të të dhënave ka një ndikim të madh në algoritëm, dhe anasjelltas.

Një aspekt tjetër kritik i përdorimit të DSA në zhvillimin e softuerit janë kufizimet në kohë dhe hapësirë. Këto kufizime kontrollojnë disponueshmërinë e kohës dhe hapësirës për algoritmin. Një algoritëm i optimizuar adreson të dyja këto kufizime bazuar në disponueshmërinë e burimeve. Nëse kujtesa nuk është problem për harduerin, DSA fokusohet më shumë në optimizimin e kohës së ekzekutimit të algoritmit. Në mënyrë të ngjashme, nëse hardueri i ka të dy kufizimet, atëherë DSA duhet t’i adresojë të dy.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

Comments are closed.

www.x-video.center roomie caught doing nude selfies. sex viet college teen doggystyled in coed threesome. lesbian chicks amateurs in xxx scenes with food fetish scenes.desi videos