lesbian videos mercedes carrera knock out her cheating hubby. home alone chav slut. desi anal mom helps in tub romantic family dinner.porn videos dealer fuck.

Numrat Binarë Dhe Puna E Kompjuterëve (Pjesa E Katërt)

306

Sistemi për paraqitje tekstuale dhe me simbole

Ne kemi parë që sistemi i numrave me bazë 2 formon bazën e paraqitjes numerike në pajisjet tona elektronike. Dhe përderisa kjo është e vërtetë për sistemet e përfaqësimit tekstual, punimet e tyre janë krejtësisht të ndryshme.

Sistemet më të zakonshme për përfaqësimin e karaktereve ose simboleve janë ASCII (Kodi Standard Amerikan për Shkëmbimin e Informacionit) dhe Unicode (që është një zgjerim i ASCII). Këto sisteme u caktojnë vlera unike numerike karaktereve dhe i ruajnë ato në format binarë.

Sistemi ASCII fillimisht përdori 7 bita për të përfaqësuar një karakter. Aktualisht, kjo është shtrirë në 8 bita. Si shembull, karakteri ‘A’ përfaqësohet nga një vlerë numerike prej 65 në ASCII. Numri 65 në binarë është 1000001. Vini re se paraqitja binare përbëhet nga 7 bita. Në ASCII të zgjeruar, kjo do të ruhet si 01000001 në mënyrë që numri i përgjithshëm i bitëve të jetë 8.

Në mënyrë të ngjashme, kodi ASCII për karakterin ‘a’ është 97, dhe përfaqësohet nga 01100001 në ASCII të zgjeruar. Ekzistojnë gjithashtu karaktere shumë të veçanta që përfaqësohen nga 0, 1, 2 etj. Dhe ato përfaqësohen si 00000000, 00000001, 00000010 etj.

Ky sistem shërben për të përfaqësuar karaktere dhe simbole angleze dhe të caktuara evropiane, por është i papërshtatshëm për të përfaqësuar simbole nga gjuhë në të gjithë botën. Në mënyrë që të akomodohen simbole të mëtejshme, u krijua Unicode.

Unicode fillimisht përdori 21 bita për simbol në krahasim me 7 bitat e përdorur fillimisht nga ASCII. Kjo zgjeron shumë gamën e vlerave që mund të përdoren për të përfaqësuar karakteret. Kodet origjinale ASCII janë akomoduar brenda sistemit Unicode.

Aktualisht, një sistem kodimi i bazuar në Unicode, i quajtur UTF-8, është sistemi i kodimit më i përdorur në aplikacionet në internet. UTF-8 mund të përdorë deri në 32 bita për simbol, që do të thotë se mund të përfaqësojë një larmi edhe më të madhe të karaktereve.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

Comments are closed.

www.x-video.center roomie caught doing nude selfies. sex viet college teen doggystyled in coed threesome. lesbian chicks amateurs in xxx scenes with food fetish scenes.desi videos