lesbian videos mercedes carrera knock out her cheating hubby. home alone chav slut. desi anal mom helps in tub romantic family dinner.porn videos dealer fuck.

Motivimi në vendin e punës

482

Motivimi është njëra prej çështjeve të përhershme: për shkencëtar, sikur që janë psikologet, sociologët. Çështjet themelore është se si krijohet një qëndrim dhe stil i menaxhmentit, i cili do te sjellë deri te rezultatet e duhura, përkatësisht sjelljen deri motivimi i punëtorëve, për realizimin e rezultateve të cilat priten. Nuk duhet harruar se në mes të organizatës dhe individit ekziston një fshehtësi e cila i ngjet situatës së tendosur. Individi e synon anatominë, zgjerimin e detyrave të punesë, duke zbatuar idetë e veta. Ndërkaq, organizatës synon që individi të përshtatet instrumentalizimit të organizatës, duke i vënë në baraspeshë detyrat e punesë dhe variablat si më poshtë:  

 • Kënaqësinë e konsumatorëve  
 • Profitabiliteti i synuar dhe  
 • Kënaqësinë e punëtorëve 

Në bazë te kësaj, motivin më se thjeshti mund ta definojmë si gatishmëri që të bëhet plotësimi i nevojave të individit në mënyrë të paramenduar. Motive është krejt ajo që i vë ne lëvizje, që nxit njerëzit të sillen në mënyrën të caktuar. Nëse mbështetim në këtë, mund t’i ndajmë në:  

 • Pozitive dhe  
 • Negative  

Motivet pozitive mbështeten në angazhimin vullnetar të të punësuarve për realizimin e qëllimeve të parashtruara nga organizata, sepse motivi i tyre përafërsisht përmbushet duke u përmbushur motivi i organizatës. Ndërkaq, motive negative mbështetet në kërcime, frikësim, dënime. Pra, motive është një gjendje e baraspeshës më te cilën individi nga një ndjenjë e brendshme, përkatësisht nga ndonjë motive është nxitur qëllime. Faktorëte motivimit janë: 

 • Pakënaqësia 
 • Nevoja 
 • Tendosja 
 • Sjelljet specifike 
 • Plotësimi i nevojave 
 • Ulja e tendosjeve

Shkencëtaret që merren me teorinë e motivimit janë të shumtë. Mirëpo, Vlen të theksohen disa. A. Maslov e krijoi teorinë e hierarkisë së nevojave, F. Herzberg teorinë për përbërësve të higjienës dhe motivuesit, ndërsa D. McGregor teorinë ”XY”, sipas të cilës njerëzit ndahen në dy tërësi:  

 • Në ata të cilit ikin nga puna dhe  
 • Ata të cilët duan punën

Këto teori janë të njohura si teori klasike të motivimit dhe edhe sot zënë vend të rëndësishëm, përkundër ndryshimeve të mëdha ekonomike dhe shoqërore në krahasim me periudhën të cilën janë krijuar këto teori. 

Burimi: Menaxhimi i burimeve njerëzore – Prof. Dr. Fetije Gjaku-Murturi

Përshtati dhe përmblodhi:

WWW.STUDENTET.MK

Comments are closed.

www.x-video.center roomie caught doing nude selfies. sex viet college teen doggystyled in coed threesome. lesbian chicks amateurs in xxx scenes with food fetish scenes.desi videos