lesbian videos mercedes carrera knock out her cheating hubby. home alone chav slut. desi anal mom helps in tub romantic family dinner.porn videos dealer fuck.

Kallëzuesit homogjenë

1,581

Mund të jenë homogjenë si pjesët emërore të’ kallëzuesve emërorë. si kallëzuesit foljorë. Që mendimi të jetë i qartë dhe i kuptueshëm si për vete, aq më tepër për të tjerët, ai duhet patjetër të organizohet, të renditet, të sistemohet. Çështja e homogjenisë së kallëzuesve foljorë është parë në mënyra të ndryshme dhe ka gjetur dhe gjen edhe sot zgjidhje të ndryshme. Ka gramatikanë që i quajnë homogjenë kallëzuesit çdo herë që kanë të njëjtin a të njëjtat kryefjalë dhe bashkohen me lidhëza bashkërenditëse ose asindetikisht duke mos u bërë kështu një dallim i qartë midis gjymtyrëve dhe fjalive. Ka të tjerë që mohojnë qenien e kallëzuesve foljorë homogjenë dhe i marrin si fjali të ndryshme të bashkërenditura asindetike, në në çdo rast, ndërtimet me disa kallëzues që kanë kryefjalë të përbashkët . Asnjëri nga këto qëndrime nuk përligjet mjaftueshëm. Është më e drejtë të pranohet se edhe kallëzuesit foljorë mund të jenë homogjenë, kur ata janë të lidhur shumë ngushtë.

Kallëzues homogjene janë kështu kallëzuesit foljorë, të bashkuar me lidhëza bashkërenditëse e asindetikisht, që janë në të njëjtat raporte me gjymtyrët e tjera të fjalisë, pra kanë jo vetëm kryefjalë të përbashkët, por kanë të përbashkët edhe kundrinat e rrethanorët kur ka të tillë:

Din Korra nuk duronte e nuk lejonte veprimes’i kuptonte dhe s‘i kishte për zemër. Por shokët nuk u janë trembur dhe nuk do t’u tremben as punëve të rënda, as përgjegjësive. Si zakonisht, fytyra e tij aty iu zverdh, aty iu skuq.

Burimi: Libri Gramatika e Gjuhës Shqipe

Comments are closed.

www.x-video.center roomie caught doing nude selfies. sex viet college teen doggystyled in coed threesome. lesbian chicks amateurs in xxx scenes with food fetish scenes.desi videos