lesbian videos mercedes carrera knock out her cheating hubby. home alone chav slut. desi anal mom helps in tub romantic family dinner.porn videos dealer fuck.

Çmimi i obligacioneve

149

Obligacionet kanë një interes fiks. Por në disa raste, pasi shumica e vendeve në botë përballen me norma inflacioni më të ulëta ose më të larta, obligacionet shpesh kanë norma interesi të ndryshueshme. Normat e interesit zakonisht përcaktohen sipas LIBOR (normat e interesit që bankat londineze i ngarkojnë njëra-tjetrës) me një përqindje të këtij treguesi.

Obligacionet mund të shiten në:

  • çmimin nominal, ose në vlerën në të cilën ata votojnë,
  • nën çmimin nominal dhe
  • mbi çmimin nominal.

Kur merren me obligacione, blerësit mund të realizojnë disa përfitime:

Fitimi nominal (coupon yield). Ky fitim është i njohur paraprakisht dhe i pandryshueshëm

Rendimenti aktual  (current yield), i cili përcaktohet nga çmimi i tregut të obligacionit

Rendimenti deri në maturim (yield to maturity). Gjatë llogaritjes së këtij treguesi për obligacionet, merret parasysh skontimi i çmimit ose premija në lidhje me vlerën nominale aktuale. Është më i lartë se rendimenti aktual  kur obligacionet shiten me zbritje, dhe më i ulët se Rendimenti aktual  kur obligacionet shiten me premi.

Fitimi total (total return), i cili llogaritet në bazë të principalit, normës nominale të interesit dhe interesit të interesit (interesit të përbërë). Supozimi për këtë fitim është riinvestimi i interesit me të cilin investitorët do të fitojnë interes mbi interesin, i cili do të rrisë ndjeshëm fitimin e tyre.

Si mund të blej obligacione?

Obligacionet blihen në bursë nëpërmjet një ndërmjetësi të autorizuar. Për këtë qëllim, ju lidhni një marrëveshje ndërmjetësimi me ndërmjetësuesin. Kur merrni vendim, nënshkruani një urdhër për blerjen e letrave me vlerë përkatëse në shumën e fondeve të paguara.

Gjatë blerjes, fondet e nevojshme për blerjen e letrave me vlerë paguhen paraprakisht, duke përfshirë provizionet , në llogarinë e klientit te ndërmjetësi. Për çdo transaksion obligacioni të përfunduar, ju merrni një raport të shitjeve të obligacioneve.

Si mund të shes obligacione?

Shitja e obligacioneve bëhet në të njëjtën mënyrë si blerja e tyre. Kur merrni  vendim, ju nënshkruani një urdhër për të shitur obligacionet.

Gjatë shitjes, shuma e kërkuar për provizionet (bursa, depozitimi, brokerimi) zbritet nga vlera e letrave me vlerë të shitura dhe vlera neto paguhet në llogarinë tuaj të transaksionit në ditën e tretë të punës nga dita e kryerjes së transaksionit nga ndërmjetësi.

Përmblodhi dhe përshtati :.

www.studentet.mk

Comments are closed.

www.x-video.center roomie caught doing nude selfies. sex viet college teen doggystyled in coed threesome. lesbian chicks amateurs in xxx scenes with food fetish scenes.desi videos