Si të qëndroni optimistë në kohë të vështira

314

Si të qëndroni optimistë në kohë të vështira

I bëni vetes pyetjet a jeni mjaft i mirë në punën tuaj, a do të ketë sukses kompania dhe çfarë do të ndodhë nëse dështoni? Ju filloni të ndiheni të mbingarkuar nga këto pyetje, duke menduar se asgjë nuk është jashtë kontrollit tuaj. Por kur kapërceni kohë të vështira, dilni më të fortë se sa mund ta imagjinoni. Këtu janë disa këshilla nga Inc.com për t’ju ndihmuar të qëndroni të sigurt dhe të ecni përpara kur jeni në prag të braktisjes .

Ndjeni rëndësinë, shikoni dyshimin pozitivisht

Lejoni vetes të ndjeni rënëdësinë. Mos shkoni kundër vetes duke luftuar për të zhdukur ndjenjën e rëndimit dhe emocionet negative. Mos u paralizoni nga dyshimi dhe skepticizmi. Një sasi e moderuar dyshimi na bën të kontrollojmë besimet dhe idetë tona që në fillim.

Behu aktiv

Aktiviteti fizik është rruga drejt relaksimit të mendimeve negative, si dhe zbulimit të mënyrave të reja për të përballuar stresin. Mund të ecni  njëzet minuta, kjo do të ndikojë mirë në disponimin tuaj.

Qëndroni në besimet tuaja

Në çfarë besoni? Njohja e përgjigjes së kësaj pyetjeje dhe respektimi i vlerave tuaja do t’ju ndihmojë të qëndroni të fokusuar. Lërini bindjet tuaja të jenë një udhërrëfyes që do t’ju mbështesë në kohë të vështira.

Përfitoni sa më shumë nga kjo përvojë

Çdo përvojë është një mundësi për të mësuar. Të fitosh është emocionuese, por duhet të mësosh edhe nga sfidat dhe gabimet. Kur ndiheni të frustruar, pyesni veten se çfarë mund të mësoni nga ajo përvojë.

I bëni vetes pyetjet a jeni mjaft i mirë në punën tuaj, a do të ketë sukses kompania dhe çfarë do të ndodhë nëse dështoni? Ju filloni të ndiheni të mbingarkuar nga këto pyetje, duke menduar se asgjë nuk është jashtë kontrollit tuaj. Por kur kapërceni kohë të vështira, dilni më të fortë se sa mund ta imagjinoni. Këtu janë disa këshilla nga Inc.com për t’ju ndihmuar të qëndroni të sigurt dhe të ecni përpara kur jeni në prag të braktisjes.

Ndjeni rëndësinëshikoni dyshimin pozitivisht

Lejoni vetes të ndjeni rënëdësinë. Mos shkoni kundër vetes duke luftuar për të zhdukur ndjenjën e rëndimit dhe emocionetnegative. Mos u paralizoni nga dyshimi dhe skepticizmi. Njësasi e moderuar dyshimi na bën të kontrollojmë besimet dheidetë tona që në fillim.

Behu aktiv

Aktiviteti fizik është rruga drejt relaksimit të mendimevenegative, si dhe zbulimit të mënyrave të reja për të përballuarstresin. Mund të ecni njëzet minuta, kjo do të ndikojë mirë nëdisponimin tuaj.

Qëndroni  besimet tuaja

Në çfarë besoni? Njohja e përgjigjes së kësaj pyetjeje dherespektimi i vlerave tuaja do t’ju ndihmojë të qëndroni tëfokusuar. Lërini bindjet tuaja të jenë një udhërrëfyes që do t’jumbështesë në kohë të vështira.

Përfitoni sa  shumë nga kjo përvojë

Çdo përvojë është një mundësi për të mësuar. Të fitoshështë emocionuese, por duhet të mësosh edhe nga sfidatdhe gabimet. Kur ndiheni të frustruar, pyesni veten se çfarë mund të mësoni nga ajo përvojë.

Përgaditi dhe përshtati:

STUDENTET.MK

Comments are closed.