Sa e rëndësishme është puna ekipore …

1,004

Pavarësisht sa lojtarë të fortë jemi, ne nuk mund të arrijmë atë që e bën puna ekipore.

Angazhimi individual ndaj një qëllimi të grupit – kjo është ajo që e bën ekipin efikas, të suksesshëm dhe shoqëri të begatë.

Asnjëri prej nesh nuk është aq i zgjuar sa të gjithë së bashku.

Ekipi inkurajon njerëzit e thjeshtë për të arritur rezultate të pabesueshme.

Në punën e ekipit, heshtja nuk është ari, ajo është e ndaluar.

Forca e secilit ekip është individi. Forca e secilit individ është ekipi.

Gëzohuni për suksesin e secilit në ekip, kur të gjithë ndihmojnë, të gjithë fitojnë.

Për të arritur qëllimet tuaja gjithmonë do të keni nevojë për ndihmën e të tjerëve.

Pas suksesit të individit qëndron një ekip i suksesshëm.

Pa marrë parasysh sa jeni i zgjuar, nëse luani “solo”, do të humbni gjithmonë nga ata që punojnë në një ekip.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTET.MK

Comments are closed.