Punë kolektive të projekteve me Asana

730

Për shumë njerëz, nuk ka asgjë më të vështirë se puna e përbashkët e projektit, organizimi i duhur i të gjitha informacioneve në fjalë dhe në kohë për ndryshimin e objektivave, si dhe afatin për ekzekutimin e tyre. Pa marrë parasysh nëse është një projekt i vogël apo i madh, keni nevojë për një mjet që mbulon të gjitha format e nevojshme për komunikim efektiv.

Asana është një aplikacion i tillë. Kjo ju ndihmon të koordinoni detyrat tuaja të përditshme në mënyrë vizuale dhe efikase, tregon se çfarë pritet nga secili anëtar i ekipit dhe kur duhet të përfundojë.

Me anë të Asana, udhëheqësi i ekipit mund të krijojë projekte dhe t’i caktojë detyrat anëtarëve të tjerë të ekipit. Çdo ekip, nga ana tjetër, mund të krijojë detyra personale dhe shtesë përmes seksionit My Tasks, si dhe të komentojë dhe të pëlqejë në procesin e zhvillimit. Sapo të përfundojë një detyrë, thjesht duke klikuar mbi të e mbyll atë dhe e transferon atë në radhën e detyrave të përfunduara.

Për çdo grup pune, Asana ofron një lidhje që ju mund të ndani me këdo brenda ose jashtë ekipit, të gjitha në mënyrë që të ofroni një atmosferë më fleksibile për kontribut bashkëpunues ose informacion më të mirë.

Asana duket si një aplikacion i mirë për komunikim dhe detyra pune, dhe nëse keni një ekip prej deri në 15 anëtarë, nuk duhet të paguani asgjë për të përdorur aplikacionin në iOS ose Android. Për ekipet që numërojnë më shumë njerëz, ju duhet të paguani për versionin Premium.

Burimi: it.mk

Comments are closed.