Problemet

792

Gjatë një mësimi për “Menaxhimin e stresit” në një audiencë, psikologia ngre një gotë me ujë. Të gjithë të pranishimit prisnin pyetjen e zakoshme: “Gota është gjysmë e zbrazët apo gjysmë e plotë ?”.

Në vend të kësaj, me një buzëqeshje në fytyrën e saj, ajo pyeti: “Sa e rëndë është kjo gotë xhami me ujë ?”
Përgjigjet filluan dhe varionin nga 8 gr në 20 gr…

Ajo u përgjigj:
“Pesha absolute nuk ka rëndësi. Kjo varet se sa kohë unë do ta mbajë atë. Nëse unë do ta mbajë atë për një minutë, kjo nuk është një problem.

– Nëse unë do ta mbaj atë për një orë, unë do të kem një dhembje në krahun tim.
– Nëse unë do ta mbajë atë për një ditë, krahun tim do ta ndjej të mpirë dhe të paralizuar.
– Në çdo rast, pesha e qelqit nuk ndryshon, por nese unë do ta mbajë atë më gjatë, aq me e rëndë ajo bëhet. ”

Ajo vazhdoi, “Streset dhe shqetësimet në jetë janë si kjo gotë ujë. Mendoni rreth tyre për një kohë dhe asgjë nuk ndodh. Mendoni rreth tyre një kohë pak më të gjatë dhe ata fillojnë duke ju lënduar. Dhe në qoftë se ju mendoni rreth tyre gjatë gjithë ditës, ju do të ndiheni të paralizuar – i paaftë për të bërë asgjë “.

 

Përmblodhi dhe përshtati

STUDENTET.MK

Comments are closed.