PLAGA E GJUHËS ËSHTË MË E RËNDË SE SA E TRUPAVE !

776

Ti e ke mundësinë ta therësh dikë dhe pastaj ta nxjerrësh thikën nga fyti i tij, mirëpo atij vetëm se ia ke lënë një plagë të thellë.

Për këtë arsye, më vonë s’ka më rëndësi se sa herë i kërkon ndjesë, sepse plaga vazhdon të mbetet prezentë!

Dije se plaga e gjuhës është më e rëndë se sa plaga e trupave. Pra kujdes se çfarë flet!

Shokët e tu janë si gurë të çmuara dhe të rrallë.

Ata të argëtojnë dhe të gëzojnë dhe të përkrahin. Ata janë gati që të dëgjojnë në çdo kohë kur ke nevojë për ta!

Për këtë arsye tregoju atyre se sa e madhe që është dashuria yte për ta.

 

STUDENTET.MK

Comments are closed.