Përgatitje për të ardhmen e punës

751

 

Teksa teknologjia zhvillohet me një ritëm të përshpejtuar, aftësitë mendore dhe detyrat që mendohet se janë rezervuar që njerëzit t’i zgjidhin, po kryhen gjithnjë e më shumë nga makinat, duke shkaktuar shqetësim për ndikimet në punë dhe rreziqet pasuese për qeveritë, bizneset dhe njerëzit. Përveç kësaj, globalizimi, demografia, ndryshimet klimatike dhe transformimet gjeopolitike tashmë po bëjnë një ndikim të rëndësishëm në peizazhin e punës.
Tani ekziston një mundësi për individët, bizneset dhe qeveritë për të kuptuar dhe menaxhuar në mënyrë proaktive kalimin në një të ardhme të re. Projekti “Përgatitja për të ardhmen e punës” kërkon të qartësojë një debat shpesh të polarizuar dhe të keq-informuar mbi të ardhmen e punës përmes shpërndarjes së njohurive të arritshme, të balancuara dhe sektoriale, si dhe zhvillimin e njohurive që mund të veprohet me to për të ndihmuar bizneset dhe qeveritë të menaxhojnë këto ndryshime dramatike.

Projekti po e bën këtë në dy mënyra:
1. Skenarët e së ardhmes: zhvillimi i vizioneve potenciale (por realiste) të së ardhmes që tregojnë se si mund të duket mjedisi i punës, nën faktorë të ndryshëm dhe zgjedhje të politikave. Këto skenare do të ndihmojnë në krijimin e aktiviteteve të tjera në këtë projekt.

2. Mjetet e menaxhimit të tranzicionit, dialogjet dhe veprimet: Krijimi i instrumenteve të orientuara drejt veprimit për të ofruar udhëzime për politikë-bërësit dhe udhëheqësit e industrisë për menaxhimin e tranzicionit në botën e re të punës, duke formuar në mënyrë proaktive çështje afatshkurte, urgjente si dhe mundësi afatgjate dhe sfida.

 

Përmblodhi dhe përshtati: 

WWW.STUDENTET.MK

Comments are closed.