Nga nesër bëhet aplikimi për ushqim studentor të subvencionuar për studentët që ende nuk e kanë fituar këtë të drejtë

195

Ministria e Arsimit dhe Shkencës bën me dije se nga nesër deri më 31 dhjetor mund të aplikohet sërish për ushtrimin e të drejtës së ushqimit të subvencionuar të studentëve. Mund të aplikojnë të gjithë studentët që plotësojnë kushtet sipas Ligjit për ushqimin e subvencionuar të studentëve, por që nuk kanë aplikuar dhe/ose nuk e ushtrojnë këtë të drejtë në afatin e parë dhe të dytë. Kjo mundësi do të jetë e disponueshme çdo muaj nga data 20 deri më 30, pra në datën 31 të muajit.

Aplikimi për ushqim të subvencionuar të studentëve është i dixhitalizuar, përkatësisht bëhet ekskluzivisht elektronikisht përmes portalit https://e-uslugi.mon.gov.mk/ dhe shumë thjesht, duke i bashkangjitur vetëm dy dokumente – aplikacionin dhe deklaratën për saktësinë e të dhënave dhe janë deklaruar të dhënat e llogarisë personale të transaksionit.

Ushqimi i subvencionuar i studentëve është zgjidhje sistematike e rregulluar me ligj, e cila në masë të madhe ua lehtëson jetën të rinjve gjatë studimeve, përkatësisht marrin 2400 denarë për 9 muaj të vitit, mjete të dedikuara për blerjen e ushqimeve të shëndetshme. Të gjithë studentët me kohë të plotë të regjistruar në studimet universitare në institucionet e arsimit të lartë shtetëror dhe privat, të cilët janë shtetas të Republikës së Maqedonisë dhe të cilët nuk janë në punë të rregullt, nuk janë të regjistruar si fermerë individualë dhe nuk kanë të ardhura mujore në asnjë bazë. më e madhe se paga minimale.

Të drejtën e ushqimit të subvencionuar të studentëve deri më tani e kanë ushtruar 27.319 studentë, të cilëve u transferohen rregullisht mjete në llogaritë personale të transaksionit.

Burimi: mon.gov.mk

Studentet.mk

Comments are closed.