MOS I BËJ PADREJTËSI ASKUJT!

418

 Një njeri ulet në një skaj të restorantit dhe në dorën e tij e mbanë një letër dhe një laps.

Plaku … mendoi se njeriu i shkruan letër nënës së tij.

Vajza … mendoi se njeriu i shkruan letër të dashurës së tij.

Fëmija … mendoi se njeriu vizaton në letër.

Tregtari … mendoi se i shkruan kontratat dhe bizneset e tij.

Punëtori … mendoi se njeriu i numëron borxhet e tij.

“Çdo njeri i komenton veprimet e  të tjerëve nga këndvështrimi i përkujdesjeve të tij, dhe çdo njeri i sheh njerëzit sipas syrit të natyrshmërisë së tij”.

Për këtë arsye, mos i bëJ padrejtësi askujt!

Përmblodhi dhe përshtati

STUDENTET.MK

Comments are closed.