Gjashtë këshilla bazë për buxhetimin e suksesshëm të biznesit të vogël

305

1. Jini realist

Baza e çdo buxheti është vlerësimi i të ardhurave të biznesit. Sa më i saktë të jetë vlerësimi i të ardhurave, aq më i fortë dhe më i dobishëm është buxheti për pronarin e kompanisë.

Van Bilson thotë:  vlerësimet e të ardhurave janë shpesh pjesë e buxhetit në të cilën pronarët e bizneseve bëjnë gabime. Duke qenë se shumica e sipërmarrësve janë nga natyra optimistë, ata priren të mbivlerësojnë shitjet e parashikuara. Një buxhet i mbivlerësuar mund të jetë po aq i keq, sa të mos ketë fare buxhet, pasi i jep një ndjenjë të rreme sigurie pronarit të biznesit që do të mbulojë kostot e buxhetit.

Ka disa mënyra me të cilat sipërmarrësit mund të gjenerojnë vlerësime reale të të ardhurave, njëra prej të cilave bazohet në të dhënat historike të shitjeve në të kaluarën. Çdo devijim nga shitjet e kaluara duhet të bazohet në faktorë realë. Për shembull, kur ekonomia është në recesion,  është e rrezikshme të vlerësohet nëse shitjet do të rriten në vitin e ardhshëm.

Ai këshillon pronarët e bizneseve që të kenë dy buxhete – një kur gjërat shkojnë mirë dhe tjetri kur gjërat shkojnë keq, i cili duhet të përfshijë një skenar “pushimi” dhe të pasqyrojë shitjet minimale të nevojshme për të përballuar kostot e përgjithshme dhe mirëmbajtjen e biznesit.

2. Bëhuni të thjeshtë

Pronarët e bizneseve nuk kanë nevojë për një aplikacion të shkëlqyeshëm ose aftësi të vendosura në buxhet. Buxhetimi është një ushtrim bazë që çdo pronar biznesi mund ta bëjë në një tabelë të thjeshtë me tre kolona – buxhetore, aktuale dhe jopërputhur. “Nëse e dini mënyrën rreth programit tuaj të kontabilitetit dhe ju lejon të buxhetoni, përdorni atë. “Një fletëllogaritëse e thjeshtë është më se e mjaftueshme për të menaxhuar buxhetin tuaj.”

3. Bëjeni vetë

Kontabilistët janë të dobishëm për të ndihmuar pronarët e bizneseve me pasqyrat e tyre tatimore dhe financiare, por pronarët e bizneseve që u besojnë buxheteve të kontabilistëve të tyre janë ndoshta shumë të varur prej tyre.

Pronari i kompanisë ka njohuritë më të mira për nivelet e pritshme të shitjeve në muajt në vijim, si dhe kostot që do të duhet të kryhen për të përmbushur këto shitje. Nëse pronarët e bizneseve nuk janë në gjendje të përgatisin buxhetet e tyre, ata mund t’u kërkojnë kontabilistëve të tyre t’i ndihmojnë, por ata duhet të kuptojnë se si funksionon llogaritja dhe si funksionon buxheti.

4. Bëjeni rregullisht

Derisa korporatat e mëdha kalojnë një proces buxhetimi vjetor, ndoshta është më mirë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të mendojnë më rregullisht për buxhetet e tyre, pasi burimet e tyre kanë më pak gjasa të preken nga trazirat e papritura të jashtme ose të brendshme.

Buxheti i përgatitur për tremujorin e ardhshëm është gjithmonë më i saktë se ai i përgatitur për dymbëdhjetë muajt e ardhshëm. Pavarësisht nga shpeshtësia e procesit të planifikimit të buxhetit, është e rëndësishme që çdo biznes të krahasojë shitjet dhe shpenzimet e tij aktuale me shumat e buxhetuara të paktën një herë në muaj. Nëse jo, zbritjet në shitje dhe kostot e rritura do të vihen re vetëm pasi të jetë tepër vonë.

5. Buxheti për para shtesë

Buxhetimi nuk është vetëm për të parandaluar një krizë të fluksit të parave, por edhe për të ndihmuar sipërmarrësit të planifikojnë se çfarë të bëjnë me kapitalin shtesë. Buxhetet e arsyeshme përfshijnë plane për investimin e parave shtesë me llogaritë afatshkurtra të disponueshme në treg, për shembull, ose në investime afatgjata, si blerja e një ndërtese tregtare, nëse sipërmarrësi është i sigurt se të ardhurat dhe përfitimi mund të ruhen.

6. Jini të përgatitur me planin B.

Pavarësisht buxhetit të përmendur tashmë, pronarët e arsyeshëm të bizneseve duhet të kenë një plan kur buxheti i tyre do të goditet rëndë, si për shembull nëse një klient i madh tërhiqet, një zjarr ose vjedhje në prodhim, një anëtar kyç i stafit largohet ose një konkurrent agresiv shfaqet papritmas.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

Comments are closed.