Fushat e aplikimit të kompjuterëve

616

Fushat e aplikimit të kompjuterëve janë shumë të gjëra dhe çdo ditë bëhet zgjerimi i tyre. Çdo ditë ofrohen mundësi të reja të aplikimit të kompjuterëve me çka arrihet rezultat me i shpejtë, më ekonomik dhe problemet zgjidhen në mënyrë shumë më efektive. Fushat në të cilat aplikohet kompjuteri janë aq të shumta dhe të llojllojshme sa që është gati e pamundur që të numërohen që të gjitha, sepse në momentin e mbylljes së regjistrit sigurisht kompjuteri do te paraqitet edhe në ndonjë fushë tjetër të aplikimit. Megjithatë, mund të veçohen disa fusha në të cilat kompjuterët kanë rol të pazëvendësueshëm:

 

 1. Fushat tekniko-shkencore të’ aplikimit;
 2. Aplikim afarist;
 3. Aplikim procesorik;
 4. Konstruktimi i sistemeve ekspertive;
 5. Aplikim’ në medicinë;
 6. Aplikimi në’ meteorologji;
 7. Aplikimi në’ punët e konstruksionit;
 8. Aplikimi në formimin, mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e bazave të të dhënave;
 9. Aplikimi në procesin e mësimit;
 10. Aplikimi në veprimtarinë’ botuese;
 11. Aplikimi në’ hulumtim, analizë’ dhe planifikim në’ ndërmarrje dhe
 12. Simulimi i eksperimenteve të shtrenjta ose të rrezikshme.

 

[vazhdon…]

Burimi: Libri Bazat e Informatikës

Comments are closed.