File Transfer Protocol (FTP) dhe Secure Shell (SSH)

609

File Transfer Protocol (FTP) është një protokoll rrjeti që përdoret për transferimin dhe manipulim e të dhënave nga një kompjuter në një tjetër përmes një rrjeti kompjuterik TCP.Një FTP klient mund të lidhet me një FTP server për të manipuluar fajllat në atë server.

Sipas parazgjedhjes lidhet me portin 21 për lidhje hyrëse nga klientë FTP. Një lidhje në këtë port nga klienti FTP formon rrjedhën kontrolluese përmes së cilës barten udhëzimet nga klienti FTP tek serveri FTP dhe në raste edhe anasjelltas. FTP përdor “out-of-band control”, që do të thotë se përdorë një lidhje tjetra për kontrollin dhe të dhënat. Rrjedhimisht, në mënyrë që transferi të zhvillohet, kërkohet një lidhje tjetër, e cila quhet “data stream” apo rrjedha e të dhënave. Varësisht nga mënyra e transferit, procesi i përgatitjes së data stream ndryshon. Porti 21 për kontrollim (ose program), porti 20 për të dhënat. Në mënyrën aktive, klienti FTP hap një port dinamik, ia dërgon serverit FTP numrin e portit dinamik mbi të cilin po funksionon përmes “control stream” dhe pret një lidhje nga serveri. Kur serveri FTP fillon lidhjen e të dhënave me klientin FTP, ai lidh portin burimor me portin 20 në server.

Secure Shell (SSH) është protokoll i rrjetës që i lejon të dhënave që do të shkëmbehen duke përdorur një kanal të sigurt në mes dy pajisjeve në rrjet. Të dy versionet e mëdha të protokollit janë të referuara si SSH1 ose SSH-1 dhe SSH2 ose SSH-2. Përdorur kryesisht për Linux dhe Unix sistemet bazë për të hyrë në shell account, SSH ishte projektuar si një zëvendësim për Telnet dhe të tjera insecure remote shells, të cilat dërgojnë informacion, sidomos passwords, në plaintext, i bën ato të ndjeshëm ndaj packet analysis.

Enkriptimet e përdorura nga SSH ka për qëllim të sigurojë fshehtësinë dhe integritetin e të dhënave mbi një rrjet të pasigurta, të tilla si Internet. SSH është përdorur zakonisht për të hyr në një makinë në distancë dhe të ekzekutojë komandat, por ajo gjithashtu mbështet tunneling protokoll, Port forwarding port TCP dhe UDP dhe X11 lidhje, SSH përdor modelin klient-server. Lista e porteve të njohur, porti 22 ka qenë caktuar për të kontaktuar me serverat e SSH.

Comments are closed.