Drejtim i ri akademik në fakultetin farmaceutik pranë Universitetit “Shën Qirili dhe Metodi” në Shkup

715

Për vitin akademik 2018/19 fakulteti farmaceutik pranë universitetit “Shën Qirili dhe Metodi” në Shkup ka hapur hapsirën e saj për studentët e rinj. Bëhet fjalë për drejtimin Dietotikë dhe Dietoterapi drejtime këto që kanë të bëjnë me fushën e mjekësisë, farmacisë dhe bromatologjisë. Programi studimor i përket studimeve deridiplomike me mundësi edhe për postdiplomike. Kohëzgjatja studimore e këtij programi është tre vite dhe i përbërë nga 6 semestra më lëndë të ndryshme.Programi studimor është në gjuhën maqedone!

Për më shumë lexoni këtu!

Comments are closed.