Dallimi midis sipërmarrësit dhe punëtorit

315

Shumë njerëz ëndërrojnë të lënë punën e tyre dhe të bashkohen me grupin e sipërmarrësve, por shumë pak vendosin të ndërmarrin hapin e parë.

Nga ata që nuk zotërojnë një biznes, disa janë përpjekur dhe kanë dështuar, ndërsa të tjerët janë punonjës që kurrë nuk kanë devijuar përtej fushëveprimit të përshkrimit të punës së tyre. Hedhja në botën e sipërmarrjes kërkon guxim, por suksesi qëndron në të kuptuarit e dallimeve kryesore midis të punësuarit kundrejt të qenit sipërmarrës.

Mënyra e duhur e të menduarit

Sipërmarrësit kanë një rrjet të larmishëm marrëdhëniesh që ata mund ti mbështesin kur fillojnë një biznes të ri. Punonjësit, nga ana tjetër, paguhen për të kryer një rol ose funksion të veçantë brenda një organizate.

Siguria në punë, të ardhurat e qëndrueshme dhe aftësitë e specializuara janë shpesh përparësi për punonjësit. Këto përparësi mund t’i bëjnë këta njerëz punëtorë besnikë dhe punëtorë të cilët ka të ngjarë të kërkojnë rritje dhe sfida në një organizatë, në vend që të ndjekin rrugën e tyre.

Por, çfarë nëse punonjësi zgjedh të jetë një sipërmarrës? Edhe pse jo të gjithë kanë lindur për këtë rol, dikush mund të mësojë mënyrën e nevojshme të të menduarit.

Angazhimi për të mësuar gjatë gjithë jetës

Çdokush mund të bëhet  nxënës gjatë gjithë jetës duke zgjedhur t’i përkushtohet zhvillimit të interesit ose aftësive. Punonjësit që zgjedhin këtë rrugë shpesh vazhdojnë të zhvillojnë aftësi specifike brenda fushës së tyre.

Sipërmarrësit mund të marrin  qasje të ndryshme, duke mësuar se si të qëndrojnë relevant  në ndryshimin  e vazhdueshëm të tregut. Prioriteti i të mësuarit gjatë gjithë jetës i lejon ata të jenë fleksibil dhe elastik derisa rrisin bizneset e tyre.

Etika e punës dhe këmbëngulja

Shumë punonjës punojnë në korniza të  orarit dhe presin që dita e punës të përfundojë. Ata gjithashtu nuk janë aq fleksibil sa sipërmarrësit kur përballen me pengesa.

Punëtorët  presin që dikush tjetër të vijë dhe të rregullojë problemin; ata nuk kanë autoritet apo gatishmëri për të gjetur zgjidhje vetë.

Punonjësit dhe sipërmarrësit ndryshojnë në disa fusha kryesore, por çdokush mund të ndryshojë rolet duke i kuptuar këto dallime dhe duke treguar gatishmërinë për të ndryshuar strategjitë.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTET.MK

Comments are closed.