Çka Është Industria Dhe Si Ndahet Ajo? (Pjesa E dytë)

1,864

Industria është degë ekonomike, e cila merret me përpunimin dhe transformimin e lëndës së parë me prejardhje organike, inorganike dhe minerale në gjysëmfabrikate dhe prodhime finale qe i kushtohen konsumit të gjerë ose prodhimit të mëtutjeshëm.

Industria ndahet në tre sektore:

  • Industria parësore (primare)
  • Industria dytësore (sekondare)
  • Industria tretësore (terciale)

Industria dytësore ose sekondare

Ky sektor, që gjithashtu quhet industri prodhuese, merr materialet e para të furnizuara nga industritë primare dhe përpunon ato në mallra të konsumit, ose përpunon më tej mallra që industritë e tjera dytësore kanë transformuar në produkte, ose për prodhimin e mallrave të konsumit dhe jo-konsumit. Industria sekondare gjithashtu përfshin industritë që prodhojnë energji (p.sh. industritë hidroelektrike) si dhe industrinë e ndërtimit.

Industria sekondare mund të ndahet në industrinë e rëndë, në shkallë të gjerë dhe të lehta ose të vogla. Industria në shkallë të gjerë në përgjithësi kërkon investime të mëdha kapitale në impiantet dhe makineritë, i shërben një ndërmarrjeje të madhe dhe të ndryshme duke përfshirë industritë e tjera prodhuese, ka një organizatë komplekse industriale dhe shpesh një forcë të specializuar të punës dhe gjeneron një vëllim të madh të prodhimit. Shembujt do të përfshijnë rafinimin e naftës, prodhimin e çelikut dhe hekurit, prodhimin e makinave dhe makinerive të rënda, prodhimin e çimentos, rafinimin e metaleve joferrore, paketimin e mishit dhe prodhimin e energjisë hidroelektrike.

Industria e lehtë ose në shkallë të vogël mund të karakterizohet nga mungesa e produkteve të prodhuara dhe nga një investim më i vogël kapital në impiantet dhe pajisjet dhe mund të përfshijë produkte jostandarde, siç janë punimet e personalizuara ose artizanale. Forca e punës mund të jetë ose e ulët e aftë, si në punën e tekstilit dhe prodhimin e veshjeve, përpunimin e ushqimit, prodhimin e plastikës ose shumë të kualifikuar, si në prodhimin e pajisjeve elektronike dhe kompjuterike, prodhimin e precision instrumenteve, prerjen e gurëve dhe punën artizanale.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTET.MK

Comments are closed.