Çfarë është zhvlerësimi?

115

Zhvlerësimi është një ulje e vlerës së monedhës së një vendi në raport me monedhat e huaja.

Arsyeja kryesore e zhvlerësimit të monedhës është të ndikojë në kursin e këmbimit. Kjo ju lejon të balanconi bilancin e pagesave, domethënë marzhin negativ midis kostove dhe të ardhurave të një vendi në transaksionet e tij me vendet e tjera të botës, në mënyrë që të mbani ekonominë të qëndrueshme.

Zhvlerësimi ofron gjithashtu një mundësi për të eksportuar produktet e saj më të lira në tregun ndërkombëtar, pasi çmimet e ulëta e bëjnë vendin më konkurrues në krahasim me të tjerët. Për më tepër, kjo masë mundëson mbrojtjen e ekonomisë së vendit, duke e bërë koston e importeve më të lart, por më të ulëta  të tregut vendas.

Herë të tjera, zhvlerësimi ndodh kur qeveria detyrohet të printojë më shumë para për të financuar shpenzimet publike, në mënyrë që paratë e reja që u futën të mos kenë pasurinë për t’i mbështetur, duke gjeneruar një fenomen të quajtur inflacion.

Pse  ndodh kjo? Sepse një monedhë përfaqëson një vlerë që lidhet drejtpërdrejt me pasurinë e një vendi. Prandaj, nëse një vend e gjen veten në nevojë për emetimin e më shumë parave, atëherë do t’i duhet të rregullojë vlerën që përfaqëson monedhën e tij, domethënë do t’i duhet t’i caktojë një vlerë më të ulët. Kjo është  zhvlerësim.

Prandaj, zhvlerësimi është gjithashtu një masë politike. Zakonisht ndodh në vendet me sisteme shkëmbimi lundrues, të cilat janë vazhdimisht në luhatje.

Ndonjëherë, për të shmangur ndryshime të mprehta në vlerë, qeveritë kërkojnë të vendosin politika ekonomike që do t’i lejojnë ata të kontrollojnë vlerën e monedhës vendase. Instrumenti kryesor për këtë janë kontrollet e këmbimit. Në këto vende zhvlerësimi aplikohet nga vetë Banka Qendrore.

Nga ana tjetër, e kundërta e zhvlerësimit është rivlerësimi, i cili i referohet një fitimi në vlerën e monedhës në raport me monedhat e tjera të huaja.

Arsyet e amortizimit

Kërkesa e ulët për monedhën vendase kundrejt kërkesës më të lartë për monedhat e tjera.

Mosbesimi në ekonominë lokale apo stabilitetin e saj.

Një deficit në bilancin tregtar, sepse më shumë importohet se eksportohet.

Ikja e kapitalit kundrejt opsioneve më tërheqëse të investimit.

Pasojat e zhvlerësimit

Më lirë për eksport.

Rritje e çmimeve të importit, relativisht më e lartë se produktet vendase.

Rritja e inflacionit.

Vështirësitë në kursimin në monedhën vendase: erozioni i kursimeve.

Humbja e pagave reale.

Pakënaqësia sociale.

Përmblodhi dhe përshtati:

www.studentet.mk

Comments are closed.