Çfarë është Web 3.0, Web 2.0 dhe Web 1.0?

240

Web 3.0 është një term që përdoret për të përshkruar shumë evolucione të përdorimit të internetit dhe ndërveprimit midis disa shtigjeve. Në këtë, të dhënat nuk zotërohen, por përkundrazi ndahen, ku shërbimet tregojnë pamje të ndryshme për të njëjtin ueb / të njëjtat të dhëna.

Semantic Web (3.0) premton të krijojë “informacionin e botës” në një mënyrë më të arsyeshme sesa Google mund të arrijë ndonjëherë me skemën e tyre ekzistuese. Kjo është veçanërisht e vërtetë nga perspektiva e konceptimit të makinës në krahasim me të kuptuarit njerëzor. Ueb-i semantik kërkon përdorimin e një gjuhe deklarative ontologjike si OWL për të prodhuar ontologji specifike për domenin që makinat mund t’i përdorin për të arsyetuar rreth informacionit dhe për të nxjerrë përfundime të reja, jo thjesht për të përputhur fjalë kyçe.

Web 2.0 i referohet faqeve të internetit në mbarë botën të cilat nxjerrin në pah përmbajtjen e krijuar nga përdoruesit, përdorshmërinë dhe ndërveprueshmërinë për përdoruesit fundorë. Web 2.0 quhet gjithashtu rrjeti social pjesëmarrës. Nuk i referohet një modifikimi të ndonjë specifikimi teknik, por modifikimit të mënyrës se si janë dizajnuar dhe përdorur faqet e internetit. Tranzicioni është i dobishëm, por nuk duket se kur ndodhin ndryshimet. Ndërveprimi dhe bashkëpunimi me njëri-tjetrin lejohen nga Web 2.0 në një dialog të mediave sociale si krijues i përmbajtjes së krijuar nga përdoruesit në një komunitet virtual. Web 1.0 është një version i përmirësuar i Web 2.0.

Web 1.0 i referohet fazës së parë të evolucionit të World Wide Web. Më parë, kishte vetëm disa krijues të përmbajtjes në Web 1.0 me një shumicë të madhe përdoruesish që janë konsumatorë të përmbajtjes. Uebfaqet personale ishin të zakonshme, të përbëra kryesisht nga faqe statike të strehuara në serverë ueb të drejtuar nga ISP(Internet Service Provider), ose në shërbime falas të mbajtjes në internet.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

Comments are closed.