Çfarë është product-market fit?

132

Me pak fjalë, përshtatja e produktit me treg (product-market fit) bën dallimin midis një produkti ose startup-i të suksesshëm dhe të pasuksesshëm.

Siç shkruan Startit, përshtatja e produktit me treg (PMF) mund të përshkruhet më thjesht si procesi i arritjes së suksesit të një produkti – për të gjeneruar fitim për ju duke u dhënë vlerë përdoruesve. Disa do të thoshin, duke bërë atë që njerëzit duan.

Megjithatë, ky shpjegim është i thjeshtë dhe intuitivisht i kuptueshëm, përshtatja e produktit me treg është shumë më e vështirë për t’u arritur sesa duket në shikim të parë.

Edhe pse ka qindra udhëzime se si të krijosh një produkt të ri në mënyrën më të mirë, të gjesh një treg të mirë dhe të tërheqësh përdorues, nga shembulli i një startup mund të shohim se shumica e tyre dështojnë pikërisht për shkak të mungesës së një produkti mjaftueshëm të mirë dhe PMF (product-market fit) mjaft e shpejtë.

Duke shqyrtuar historitë e kompanive të suksesshme që kanë arritur përshtatjen e produktit me tregun, bëhet e qartë se shumë prej tyre përsëritën për muaj ose vite përpara se të ishin në gjendje ta arrinin atë. Arritja e qëllimit mori forma të ndryshme dhe me shpejtësi të ndryshme, varësisht se sa i madh ishte tregu në të cilin punonin dhe sa produkti i plotësonte nevojat e përdoruesve.

Përmblodhi dhe përshtati;

www.studentet.mk

Comments are closed.