Çfarë është lidershipi ?

337

Është një pyetje kaq e thjeshtë, por ajo ende ngatërron edhe disa nga mendimtarët më të mirë të biznesit. Ka shumë libra mbi lidershipin, por është ende e vështirë të ndalesh për t’u përcaktuar.

Le të fillojmë me atë që lidershipi në të vërtetë nuk është

1.Udhëheqja nuk ka të bëjë me vjetërsinë ose pozicionin e dikujt në hierarkinë e kompanisë.

2. Udhëheqja nuk ka të bëjë me titujt.

3. Udhëheqja nuk ka asnjë lidhje me atributet personale.

4. Udhëheqja nuk është menaxhim.

Atëherë, çfarë është lideri?

Le të shohim se si disa nga mendimtarët më të respektuar të biznesit të kohës sonë përcaktojnë lidershipin:

Peter Drucker: “Përkufizimi i vetëm i një udhëheqësi është dikush që ka ndjekës.”

Warren Bennis: “Udhëheqja është aftësia për të përkthyer vizionin në realitet.”

Bill Gates: “Ndërsa presim shekullin e ardhshëm, udhëheqësit do të jenë ata që aftësojnë të tjerët.”

John Maxwell: “Udhëheqja është ndikim – asgjë më shumë, asgjë më pak.”

Përfundim:

Udhëheqja është  proces i ndikimit shoqëror që maksimizon përpjekjet e të tjerëve për të arritur një të mirë më të madhe.

Elementet kryesore të këtij përkufizimi:

– Udhëheqja lind nga ndikimi shoqëror, jo nga autoriteti ose fuqia.

– Udhëheqja kërkon edhe të tjerët, që do të thotë se ata nuk kanë pse t’i drejtohen drejtpërdrejt udhëheqësit.

– Nuk përmenden tiparet e personalitetit, atributet e tij, apo edhe emri; ka shumë stile dhe shumë rrugë drejt udhëheqjes efektive.

– Përfshin ‘të mirën më të madhe’, jo ndikim pa rezultat

Udhëheqja është një mënyrë e të menduarit në veprim. Prandaj, mos prisni titullin. Udhëheqja nuk është diçka që dikush mund t’ju ​​japë - ju duhet ta fitoni atë dhe ta meritoni vetë.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

Comments are closed.