Analiza financiare

178

Analiza financiare përdor të dhëna nga librat tuaj dhe libra të tjerë për të parë nëse performanca juaj është e mirë apo e keqe.

Për të qenë në gjendje të vendosni se si po ecën biznesi juaj dhe nëse po përmirësohet apo përkeqësohet, ju duhet të siguroni një procesverbal me shkrim.

Dokumentacioni i mirë do t’ju ndihmojë të merrni vendime më të mira dhe të menaxhoni biznesin tuaj. Ju nuk keni nevojë të jeni një kontabilist për të kuptuar bazat e analizës financiare.

Analiza financiare ofron informacion që do t’ju mundësoj të dini:

-Sa para janë mbledhur dhe si janë shpenzuar paratë gjatë një periudhe të caktuar kohore. Ai gjithashtu ju tregon nëse veprimi juaj është një fitim apo një humbje;

-Sa para dhe objekte zotërohen nga kompania juaj dhe sa  detyrohet në datë  të caktuar;

-Si dhe kur do të hyjnë paratë në kompani dhe si dhe kur do të largohen (hyrje dhe dalje e burimeve financiare) prej saj në muajt e ardhshëm.

Ju mund të merrni informacion nëse regjistroni të gjitha ndryshimet në:

Llogaritja e të ardhurave dhe shpenzimeve;

Bilanci i gjendjes; dhe

Plani i rrjedhës së parasë.

Përmblodhi dhe përshtati;

www.studentet.mk

Comments are closed.